Sběrný dvůr

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Sběrný dvůr se v Mimoni nachází Pod Křížovým vrchem (na Tyršově náměstí za Dřevěnkou).

Provozní doba

  • Po-čt 8:00-12:00, 12:30-16:00,
  • Pá 8:00-12:00, 12:30-15:00,
  • So 8:00-11:00

Telefon
+420 724 265 670

Občané města Mimoně po předložení občanského průkazu a dokladu o zaplacení známky za svoz a likvidaci komunálního odpadu zde mohou odevzdat:

  • velkoobjemový odpad z domácností (nábytek, koberce, matrace, hadry, staré boty, apod.) max. 500 kg na osobu a rok,
  • nebezpečné složky komunálního odpadu (barvy, oleje, apod.), lepenka a eternit max. 100 kg na osobu a rok,
  • elektrozařízení (Lednice, mrazáky, televize, monitory, vrtačky, kuchyňské roboty, zářivky apod.),
  • pneumatiky (max 5 ks/osobu a rok),
  • sklo,
  • plasty,
  • papír.

Trávu, listí a plevel ze zahrádek lze uložit do označeného kontejneru před  Zahradnictvím Mimoň (Mijana) v Široké ulici.

Suť se ve sběrném dvoře neodebírá. Lze ji odvézt na skládku ve Svébořicích za poplatek, bližší  informace na tel. +420 737 248 855.

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Komentáře jsou zakázány.