Nové názvy ulic v Mimoni

autor: | 18. února 2016 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Zastupitelstvo města Mimoň rozhodlo o nových názvech ulic na základě § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to na parc. č. 2640/1 a parc. č. 2625/1, část Mimoň I
t a k t o :
1) pokračovat v názvu ulice Kosovo Pole
2) ulice Žitná
3) ulice Ječná

Plánek s popisem nových ulic

Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad.
Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti. V blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.