Nová směrnice na pronájem DKR a ceník výlepu plakátů

autor: | 16. prosince 2015 | Informace, Kultura, sport a turistika

Říjnová návštěva auditorské firmy ON – OK Libina s.r.o. na Městském úřadě Mimoň vyústila v návrh, abychom změnili některé dosud platné dokumenty podle aktuálních právních výkladů legislativy.

Následně rada města dne 9. 11. 2015 schválila usnesením R15/896 novou směrnici na pronájem Domu kultury Ralsko, v níž nejzásadnější změnou je to, že v návaznosti na zákon č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů § 23 odst. 7 zákona byla stanovena jednotná cena za pronájem bez výjimek pro mládežnické a seniorské organizace při nekomerční činnosti, jež v minulosti byly od poplatku za pronájem osvobozeny. Další změnou je navýšení hodinové sazby za služby správce z 150,- na 200,- Kč/hodinu a upřesnění doby pronájmu.

V odůvodněných případech má rada města právo rozhodnout o poskytnutí slevy, která však může být v maximální výši 75% a je nutné o ni zažádat s dostatečným předstihem před konáním akce.

Toto opatření (jednotná cena pro všechny subjekty) se týká i výlepu plakátů na výlepových plochách města. Zároveň se zvýšil počet výlepových ploch na 13. Nový ceník byl schválen usnesením R15/897 dne 9. 11. 2015.

Oba dokumenty naleznete na webových stránkách města:

Změny začnou platit od 1. ledna 2016.

Děkujeme za pochopení a věříme, že nám i nadále zachováte svoji přízeň.

 

Ing. Helena Jakešová

vedoucí odboru kultury