Program: Operační program životního prostředí

autor: | 24. října 2019 | Informace, Občan a podnikatel

 

NA PROJEKTY JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU V SOULADU S OPŽP
Název projektu: Úpravy Zámeckého rybníka v Mimoni
Reg. číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0008117

Program: Operační program životního prostředí
Číslo a název výzvy: MPŽ_93. výzva, Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Celkové předpokládané výdaje: 5.526.276 Kč bez DPH
Výše dotace ERDF: 4.973.649 Kč (90%)
Předpokládané ukončení projektu: 31.12.2018

Cíl projektu:
Předmětem realizace projektu je v rámci dotace vypuštění, sanace a zpevnění břehů a rekonstrukce stávajícího objektu z rybníka do řeky Ploučnice.