Mimoňští dobrovolní hasiči dostali nové auto

autor: | 3. května 2017 | Informace, Město a úřad

Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů převzali v únoru tohoto roku do svého užívání nový dopravní automobil FORD Tranzit Kombi V363. Odboru rozvoje města se podařilo získat pro Město Mimoň na pořízení tohoto vozu finanční příspěvky ze dvou dotačních titulů a to z programu „Dotace obcím na požární techniku – nový dopravní automobil“ vyhlášený Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru (dále GŘ HZS), a dále pak za spolufinancování Libereckého kraje.

Z celkové ceny 967 395 korun přispělo GŘ HZS částkou 450 tisíc korun a Liberecký kraj poskytl příspěvek ve výši 300 tisíc korun. Zbylou částku 217 395 korun uvolnilo za tímto účelem ze svého rozpočtu město Mimoň.

Dosud jezdili naši dobrovolní hasiči ve staré Avii, která již byla na hraně své životnosti. Nově pořízený Ford Tranzit je určen pro osm osob a řidiče a je vybaven základní hasičskou technikou a bude sloužit pro dopravu hasičů na místo zásahu, čímž zvýší akceschopnost a připravenost jednotky při zajišťování ochrany obyvatel při mimořádných událostech a krizových situacích. Město Mimoň pracuje na zlepšování podmínek své jednotky sboru dobrovolných hasičů a podmínky pro svou jednotku chce zlepšovat i nadále.

Za Odbor rozvoje města Mimoň Ing. Miroslav Řepka