Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

autor: | 28. dubna 2017

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA MĚSTO MIMOŇ
 
 
Volby do Poslanecké sněmovny nás čekají na podzim letošního roku. Prezident musí termín voleb vyhlásit nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Předpokládá se, že letošní volby do sněmovny budou ve dnech 20. – 21. října 2017. Zákon říká, že lhůta pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky začíná třicátým dnem před uplynutím volebního období a končí dnem jeho uplynutí.
Volit budeme standardně v pátek odpoledne (14–22 hod.) a v sobotu dopoledne (8–14 hod). I letos bude možné hlasovat s využitím volebních průkazů – více na http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volicske-prukazy.aspx.

Jak volili občané Mimoně v roce 2013?
Informace o přípravách voleb budeme pravidelně doplňovat
Eva Kolaříková, vedoucí správního odboru

 
Rozhodnutí prezidenta republiky
 
Harmonogram pro volby do Poslanecké sněmovny a některé další informace
 
Stálý seznam voličů je k dispozici k nahlédnutí na městském úřadu, budova A, 2.patro, dveře č. 104 – Podatelna, Evidence obyvatel.
 
Informace o voličském průkazu
Žádost o vydání voličského průkazu
 
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 
Informace o volební kampani
Dle odst. 4, § 16 Volební kampaň, zák. č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů cituji:
„Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran a koalic, popřípadě kandidátů při volbách do Senátu. K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí“.
Tj. nelze pro volební kampaň využít Zpravodaj, místní TV (Mitel), rozhlas.
 
V případě volební kampaně lze využít výlepové plochy. Objednávkový formulář naleznete na webových stránkách města www.mestomimon.cz v sekci Formuláře – odbor kultury – Objednávka a ceník. V případě volební inzerce je počet plakátů na jednu výlepovou plochu omezen na 1 ks plakátu v max. velikosti A3 od jedné politické strany, politického hnutí a koalice, kteří byli zaregistrováni v daných volbách. Pro volby jsou vyhrazeny pouze plochy č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11.
 
Formulář – delegování do okrskových volebních komisí
 
Informace o vylepení volebních plakátů
 
Telefonní spojení do volebních místností pověřeného úřadu v Mimoni