VOLBY 2016

autor: | 2. června 2016

Vážení občané,

dne 6. května 2016 vyhlásil prezident republiky datum konání voleb do zastupitelstev krajů a to na den 7. a 8. října 2016. Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů vyplývající ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejnilo Ministerstvo vnitra ČR na svých webových stránkách:

www.mvcr.cz/soubor/harmonogramkraje-pdf.aspx.

 

Občané, voliči budou pravidelně informováni na webových stránkách města www.mestomimon.cz nebo na výlepových plochách nebo na úřední desce o průběhu konání voleb, volebních místnostech, o způsobu hlasování a o výsledcích voleb.

Eva Kolaříková

Pověřená organizačně-technickým zabezpečením voleb

 

 

FORMULÁŘE:

Seznam delegovaných členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků města Mimoň v souvislosti s konání voleb do zastupitelstev krajů, které se uskuteční dne 7. a 8. října 2016

Informace o voličských průkazech a stálém seznamu voličů

Žádost o voličský průkaz

 

Vaše dotazy zodpovíme na tel. čísle 487 805 001, příp. 487 805 059, nebo email: podatelna@mestomimon.cz, datová schránka: ys8b5fe.

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI VOLIČŮM

 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

 

Telefonní spojení do volebních místností pověřeného úřadu v Mimoni
Kontaktní osoba pro Mimoň – p. Eva Kolaříková – tlf. 724 066 017

 

VÝSLEDKY VOLEB do zastupitelstva kraje 2016

 

Informace pro členy OVK – odměňování

 

Informace volebním stranám