Sběrné místo města Mimoň (Sběrný dvůr)

autor: | 7. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Sběrný dvůr se v Mimoni nachází Pod Křížovým vrchem (na Tyršově náměstí za restauračním zařízením „Dřevěnka“).

Provozní doba

 • Po-Čt 8:00-12:00, 12:30-16:00,
 • Pá 8:00-12:00, 12:30-15:00,
 • So 8:00-11:00

Telefon
+420 607 089 429

Občané města Mimoně po předložení občanského průkazu a dokladu o zaplacení známky za svoz a likvidaci komunálního odpadu zde mohou odevzdat:

 • velkoobjemový odpad z domácností (nábytek, koberce, matrace, hadry, staré boty, apod.)
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (barvy, oleje, apod.)
 • lepenka (lpa) 50 kg na osobu a rok,
 • elektrozařízení z domácností (lednice, mrazáky, televize, monitory, vrtačky, kuchyňské roboty, zářivky apod.),
 • pneumatiky (max. 5 ks/osobu a rok),
 • sklo,
 • plasty,
 • papír,
 • kov

V areálu již nefunguje výkup druhotných surovin. Papír a kov jsou odebírány zdarma.

Trávu, listí a plevel ze zahrádek lze uložit do označeného kontejneru před  Zahradnictvím Mimoň (Mijana) v Široké ulici.

Suť, beton, cihly, eternit apod. se ve sběrném dvoře neodebírají. Suť lze odvézt např. na skládku ve Svébořicích za poplatek, bližší  informace u společnosti COMPAG CZ na tel. +420 737 248 855, +420 737 248 863.

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“