PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

autor: | 20. května 2020

Základní informace o půjčování kompenzačních pomůcek
Sociální služby města Mimoň se zaměřují na půjčování kompenzačních pomůcek do domácího prostředí. Občané si mohou zapůjčit chodítka, toaletní židle, invalidní vozík, nástavce do vany, na toaletu, polohovací lůžko, servírovací stolek a další potřebné kompenzační pomůcky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)
Tělesně postižení občané a senioři s omezením pohybových funkcí.

Podmínky a postup
Informace o kompenzačních pomůckách obdrží žadatel od sociální pracovnice příspěvkové organizace Sociální služby města Mimoň, která podá žadateli potřebné informace o podmínkách zapůjčení a úhradě. Poté s žadatelem sepíše smlouvu o zapůjčení kompenzační pomůcky.

Na které instituci
Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace
Pražská 273/I, 471 24 Mimoň

S kým a kdy
S kým: Bc. Lucie Pražáková, tel. 725 308 842
Kdy: po telefonické domluvě

Poplatky
Úhrada za zapůjčení kompenzačních pomůcek dle aktuálního ceníku.

Lhůty a termíny
Závisí na aktuálních kapacitních možnostech.

Vyřídit elektronicky
Nelze.

Jiné informační zdroje
www.ddmimon.cz

Za správnost návodu odpovídá
Městský úřad Mimoň, správní odbor

Kontaktní osoba
Lenka Dzurová, tel. 487 805 022, e-mail: dzurova@mestomimon.cz

Poslední aktualizace
20.5.2020

Platí do
Konec platnosti není stanoven.