Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

autor: | 9. dubna 2014

Žádost na předepsaném formuláři se podává na matrice, do 30-ti dnů od práv.moci rozsudku o rozvodu lze pouze nahlásit přijetí dřívějšího příjmení – bez poplatku: tuto žádost obvykle podává žena k žádosti doloží doklady:

a) platný OP
b) oddací list
c) pravomocný rozsudek o rozvodu