Poplatková povinnost občanů

autor: | 3. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“.

Upozornění

Vážení občané,

v souvislosti s poplatkovými povinnostmi, jež se týkají

  • majitelů psů evidovaných MěÚ Mimoň,
  • uživatelů městem Mimoň pronajatých sklepů a pozemků,
  • osob, s nimiž město uzavřelo smlouvy o pronájmu hrobového místa,
  • držitelů čtenářského průkazu Městské knihovny v Mimoni
  • poplatku za komunální odpad vznikajících na území města Mimoň

dovolujeme si připomenout bližší informace týkající předmětu, způsobu a doby povinných plateb.

 

Způsob výše uvedených plateb:

  • v hotovosti složené v pokladně společnosti Mimoňské komunální a.s., Mírová č.p. 76 Mimoň.
  • převodem na účet města Mimoň: číslo účtu

19-50126824/0600

  • v hotovosti v Městské knihovně (týká se jen registračního poplatku)

(variabilní symbol obdržel poplatník při podpisu smlouvy nebo při ohlášení poplatkové povinnosti).

 

předmět platby                                     splatnost
sjednaná   cena za pronájem sklepních prostor a pozemků do   28.2. každého kalendářního roku  při smlouvě uzavřené na dobu   neurčitou, v případě smlouvy na dobu určitou dle jejího ustanovení
za   pronájem hrobového místa v souladu   s ustanovením smlouvy na dobu určitou, dle typu hrobového místa a   způsobu pohřbení, zpravidla do    30.4. každého kalendářního roku
registrační   poplatek v městské knihovně jednou   ročně, a to vždy do jednoho měsíce po uplynutí roční doby od poslední platby   registračního poplatku
poplatek   z ubytovací kapacity nejdéle   do posledního dne příslušného čtvrtletí kalendářního roku, v němž   poplatková povinnost vznikla
poplatek   ze psa do   31.3. každého kalendářního roku  nečiní-li poplatek více než   200,– Kč/rok,činí-li   poplatek více než 200,– Kč/rok,  je   možné jej zaplatit až ve čtyřech splátkách uhrazených nejpozději do 30.8. každého kalendářního roku

poplatek za komunální odpad

plátce poplatku je vlastník   nemovitosti, kde vzniká komunální odpad     poplatek je splatný ve dvou splátkách nejpozději do 15.4. každého kalendářního roku (za   období od 1.1. do 30.6. každého kalendářního roku) a 15.10. každého kalendářního roku (za období od 1.7. do   31.12. každého kalendářního roku)

Se svými dalšími dotazy se můžete obrátit na pracovníky Finančního odboru  MěÚ Mimoň, telefon 487 805 063.

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“.