Poplatková povinnost občanů

autor: | 3. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“.

Upozornění

Vážení občané,

v souvislosti s poplatkovými povinnostmi, jež se týkají

 • majitelů psů evidovaných MěÚ Mimoň,
 • uživatelů městem Mimoň pronajatých sklepů a pozemků,
 • osob, s nimiž město uzavřelo smlouvy o pronájmu hrobového místa,
 • poplatku za komunální odpad vznikajících na území města Mimoň

dovolujeme si připomenout bližší informace týkající se předmětu, způsobu a termínů povinných plateb.

Způsob výše uvedených plateb:

 • převodem na účet města Mimoň: číslo účtu

19-50126824/0600

 • v hotovosti složené v pokladně města Mimoň
  • platební kartou na jednotlivých pracovištích MěÚ

  (variabilní symbol obdržel poplatník při podpisu smlouvy nebo při ohlášení poplatkové povinnosti).

   

  předmět platby splatnost
  sjednaná   cena za pronájem sklepních prostor a pozemků do   28.2. každého kalendářního roku  při smlouvě uzavřené na dobu   neurčitou, v případě smlouvy na dobu určitou dle jejího ustanovení
  za   pronájem hrobového místa v souladu   s ustanovením smlouvy na dobu určitou, dle typu hrobového místa a   způsobu pohřbení, zpravidla do    30.4. každého kalendářního roku
  poplatek   ze psa do   31.3. každého kalendářního roku  nečiní-li poplatek více než   200,- Kč/rok,činí-li   poplatek více než 200,- Kč/rok,  je   možné jej zaplatit až ve čtyřech splátkách uhrazených nejpozději do 30.8. každého kalendářního roku

  poplatek za komunální odpad

  plátce poplatku je vlastník   nemovitosti, kde vzniká komunální odpad; poplatek je splatný ve dvou splátkách nejpozději do 15.4. každého kalendářního roku (za   období od 1.1. do 30.6. každého kalendářního roku) a 15.10. každého kalendářního roku (za období od 1.7. do   31.12. každého kalendářního roku)

  S dotazy se můžete obrátit na pracovníky Finančního odboru  MěÚ Mimoň, telefon 487 805 064 a 487 805 013.

  Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“.