Užití autorských děl při veřejné akci

autor: | 9. dubna 2014

 

Základní informace
Každá hudební, divadelní či jiná veřejná produkce autorských děl je zpoplatněna kolektivním správce autorských práv.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Státní orgány, právnické a fyzické osoby.

Podmínky a postup
Státní orgány, fyzické a právnické podají oznámení u příslušného správce autorských práv.

Zahájení
Vyplnění formuláře – písemného ohlášení u příslušného správce autorských práv.

Na kterém úřadu
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura
Krátkého 1, 190 03 Praha 9
tel.: 283 891 587
e-mail: info@dilia.cz
http://www.dilia.cz/

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.
Zákaznické centrum:
Čechova 3812, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 220 315 000
e-mail: vp@osa.cz
http://www.osa.cz/

INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů
Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1
Tel: +420 221 871 940
FAX: +420 221 871 905
E-mail: intergram@intergram.cz
http://www.intergram.cz/

OOA-S, Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl
Žitná 1575/49, 110 00 Praha 1
tel: 224 934 406
e-mail: stepankova@ooas.cz
http://www.ooas.cz/

Občanské sdružení GESTOR – ochranný svaz autorský
Šítkova 1/233, 110 00 Praha 1
tel.: 224 934 819, 606 678 570
e-mail: gestor@gestor.cz, karnosova@gestor.cz
http://www.gestor.cz/

Ochranná asociace zvukařů – autorů, OAZA
Žitná 1575/49, 110 00 Praha 1
tel.: 222 969 831
e-mail: oaza@oaza.eu
http://www.oaza.eu/

Kde, s kým a kdy
Dle příslušného správce autorských práv

Potřebné doklady a podklady
Dle příslušného správce autorských práv

Formuláře
Dle příslušného správce autorských práv

Poplatky
Dle příslušného správce autorských práv

Lhůty a termíny
Oznámení se podává před konáním akce.

Právní předpis
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Za správnost odpovídá – obecně
Kultura Mimoň, p.o.