Inzerce na výlepových plochách

autor: | 7. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Základní informace
Výlepové plochy slouží především pro prezentaci města Mimoň a současně jako informační kanál o možnostech, jaké kulturní a společenské zážitky se v Mimoni v daný okamžik nabízejí.

Seznam výlepových ploch:

1. Mimoň, Letná (deska) max. A1
2. Mimoň, nám. 1. máje (válec) max. A1
3. Mimoň, Nádražní ulice (deska) max. A3
4. Mimoň, Nádražní ulice, nádraží ČD (deska) max. A1
5. Mimoň, Dům kultury Ralsko (válec) max. A1
6. Mimoň, Husova ul. (deska) max. A2
7. Mimoň, Tyršovo nám. (válec) max. A1
8. Mimoň, dolní sídliště pod Ralskem (válec) max. A1
9. Mimoň, horní sídliště pod Ralskem (válec) max. A1
11. Mimoň, sídliště U Nemocnice (válec) max. A1
12. Mimoň – Vranov (deska) max. A3
13. Mimoň – Ploužnice (deska) max. A3

 
Podmínky a postup

Výlepním dnem je úterý, podklady musí být dodány nejpozději předchozí pondělí do 15,00 h. V případě, že výlepní den připadá na svátek, bude výlep uskutečněn v nejbližší pracovní den. Na každou plochu je možné vylepit jen 1 ks plakátu dané akce (kampaně).

V případě volební inzerce je počet plakátů na jednu výlepovou plochu omezen na 1 ks plakátu v max. velikosti A3 od jedné volební strany, která byla zaregistrována v daných volbách (u komunálních, krajských a parlamentních voleb) nebo 1 ks plakátu na jednu výlepovou plochu max. velikosti A3 od jedné politické strany, politického hnutí a koalice nebo kandidáta u ostatních voleb.

Pro volby jsou vyhrazeny pouze plochy číslo 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11.

Rada města může v odůvodněných případech na základě písemně podané žádosti poskytnout slevu.

Příjem plakátů jen na základě objednávky, která musí obsahovat:

  • název plakátu (kampaně)
  • adresu objednavatele, pokud bude požadovat vystavení faktury na odlišnou adresu, musí uvádět i fakturační adresu vč. IČ a DIČ
  • počet plakátů k výlepu, rozměry plakátu, termín výlepu, délka výlepu
  • způsob úhrady
  • kontaktní osobu, telefon
  • razítko + podpis
Zahájení

Doručení objednávky a plakátů.

Kde, s kým a kdy

Kultura Mimoň, příspěvková organizace, Svébořická 309, 471 24 Mimoň

 
Potřebné doklady a podklady
Objednávka výlepu, příp. hotovost.

Poplatky

Základní ceník
Formát Kč/1 ks/den (včetně DPH)
A1 10,00
A2 8,00
A3 5,00
A4 a menší 3,00
Příplatek za výlep v jiný, než oficiální výlepový den nebo výlep plakátů dodaných až ve výlepový den: 500,00
Přelepy poškozených plakátu provádíme zdarma, pokud byl plakát navíc.

Rada města může v odůvodněných případech na základě písemně podané žádosti poskytnout slevu.

Lhůty a termíny
Uzávěrka pro příjem inzerce je nejpozději pondělí do 15,00 hod.

Za správnost odpovídá – obecně
Kultura Mimoň, příspěvková organizace

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“