Bytová politika města

autor: | 18. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Město Mimoň disponuje 350 byty, z toho 120 bytů je v Mimoni a 230 bytů je na Ploužnici. Bytovou politiku města Mimoně zajišťuje Odbor správy majetku na adrese Městský úřad Mimoň, Mírová 121. Úřední hodiny odboru pro veřejnost: Po a St 8,00-11,30 a 12,30-17,00 hodin.
Kontakty:
Ing. Blanka Fialová – vedoucí odboru – zajišťuje agendu týkající se pozemků
Miloslav Jakoubek – bytový technik – technické požadavky a opravy
Dagmar Javorková – nájemní smlouvy


Pronájem obecního bytu formou výběrového řízení
Přechod nájmu bytu
Výměna bytů
Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Pronájem nebytového prostoru
Prodej, směna a dar nemovitých věcí
Pronájem pozemku
Zřízení (budoucího) věcného břemene – služebnosti
Použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb.


Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“