Bytová politika města

autor: | 18. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Město Mimoň disponuje 350 byty, z toho 120 bytů je v Mimoni a 230 bytů je na Ploužnici. Bytovou politiku města Mimoně zajišťuje Odbor správy majetku na adrese Městský úřad Mimoň, Mírová 121. Úřední hodiny odboru pro veřejnost: Po a St 8,00-11,30 a 12,30-17,00 hodin.

Kontakty:
Ing. Blanka Fialová – vedoucí odboru – zajišťuje agendu týkající se prodeje a vypořádání pozemků, věcná břemena, vyjádření a souhlasy ke stavbám
Dagmar Javorková – referent OSM – nájemní smlouvy na byty – Ploužnice a Mimoň, nájemné, vyúčtování, nebytové prostory, ztráty a nálezy
Lenka Mužíková – referent OSM – nájemní smlouvy na byty, nájemné (byty bývalé MK a.s.)
Jana Beránková – referent OSM – nájemní smlouvy byty DPS a chráněné byty, vyúčtování služeb (byty bývalé MK a.s., DPS a CHB)
Bc. Pavla Krejčíková – referent OSM – nájmy pozemků a sklepů, správa dětských hřišť
Miloslav Jakoubek – bytový technik – opravy a údržba, předávání bytů
Lenka Štrossová – bytový technik ( byty bývalé MK a.s.) – opravy a údržba, předávání bytů


Pronájem obecního bytu formou výběrového řízení
Přechod nájmu bytu
Výměna bytů
Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Pronájem nebytového prostoru
Prodej, směna a dar nemovitých věcí
Pronájem pozemku
Zřízení (budoucího) věcného břemene – služebnosti
Použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb.


Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“