Bytová politika města

autor: | 18. dubna 2014

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“


Město Mimoň od 1.1.2020 po zrušení akciové společnosti Mimoňská komunální a.s. disponuje 1186 byty, z toho 956 bytů je v Mimoni a 230 bytů je na Ploužnici. Dále město Mimoň disponuje byty v Domě s pečovatelskou službou a Chráněnými byty rovněž určenými pro seniory, které od 1.1.2020 spravuje rovněž město. Bytovou politiku města Mimoně zajišťuje Odbor správy majetku na adrese Městský úřad Mimoň, Malá 181, 1. patro.

Kontakty:
Ing. Blanka Fialová – vedoucí odboru – zajišťuje agendu týkající se prodeje a vypořádání pozemků, věcná břemena, vyjádření a souhlasy ke stavbám
Dagmar Javorková – referent OSM – nájemní smlouvy na byty – Ploužnice a Mimoň, nájemné, vyúčtování, nebytové prostory, ztráty a nálezy
Lenka Mužíková – referent OSM – nájemní smlouvy na byty, nájemné (byty bývalé MK a.s.)
Jana Beránková – referent OSM – nájemní smlouvy byty DPS a chráněné byty, vyúčtování služeb (byty bývalé MK a.s., DPS a CHB)
Bc. Pavla Krejčíková – referent OSM – nájmy pozemků a sklepů, správa dětských hřišť
Miloslav Jakoubek – bytový technik – opravy a údržba, předávání bytů
Lenka Štrossová – bytový technik ( byty bývalé MK a.s.) – opravy a údržba, předávání bytů


Pronájem obecního bytu formou výběrového řízení
Přechod nájmu bytu
Výměna bytů
Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Pronájem nebytového prostoru
Prodej, směna a dar nemovitých věcí
Pronájem pozemku
Zřízení (budoucího) věcného břemene – služebnosti


Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“