Správní odbor

autor: | 4. února 2014

Charakteristika odboru
Správní odbor kontakty
Správní odbor – přestupky – kontakty

Charakteristika správního odboru

Zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku matričního úřadu, evidence obyvatel, přestupková řízení, vydává nařízení města, vykonává sociálně právní ochranu dítěte pro obce, opatrovnictví, výkon sociální práce pro hmotnou nouzi, poskytování sociálního poradentsví pro cílové skupiny, vede agendu shromažďování, veřejných sbírek a Czechpointu, plní úkoly na úseku sčítání lidu, domů a bytů, zajišťuje volby.

V rámci samostatné působnosti přiděluje čísla popisná a orientační, provádí označení názvů ulic a jeho částí, dotace z rozpočtu města, spolupracuje se školskými zařízeními, zajišťuje občanské obřady, sociálně právní ochranu dítěte pro město Mimoň, ustanovení zvláštního příjemce dávek, preventivní činnost, komunitní plánování sociálních služeb ve městě, vede agendu stížností a podmětů občana, místních symbolů a plní úkoly na úseku požární ochrany, vyřizuje žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím, vydává obecně závazné vyhlášky, provádí veřejnoprávní kontrolu a volby do zastupitelstev obce.

V rámci servisu městského úřadu zajišťuje spisovou službu a archivaci, zabezpečuje řádný chod úřadu.

Pro zajišťování informovanosti občanů vede webové stránky města, úřední desku a vyhlašuje městským rozhlasem.

Adresa: Mírová 120, 471 24 Mimoň III, budova „A“

Jméno Funkce Email Telefon
Bc. Matyáš Kabeš, DiS. Vedoucí odboru kabes@mestomimon.cz 487 805 059
Mgr. Vendulka Böhmová matrika, školství, sociální pohřby bohmova@mestomimon.cz 487 805 036
Bc. Gabriela Ježková Referent, podatelna, výpravna, evidence obyvatel, Czech Point jezkova@mestomimon.cz 487 805 001
Ing. Tereza Vlasáková Dotace z rozpočtu města, Czech Point vlasakova@mestomimon.cz 487 805 011
Ivana Gkiafi Referent, sekretariát gkiafi@mestomimon.cz 487 805 052

nahoru

Správní odbor, rodina a sociální záležitosti

Adresa: Mírová 120, 471 24 Mimoň III, budova „A“ – přízemí – (zadní vchod ze dvora MěÚ)

Jméno Funkce Email Telefon
Kateřina Niklová Vosecká, Dis. sociální pracovnice pro hmotnou nouzi, sociálně právní ochrana dětí niklova.vosecka@mestomimon.cz 487 805 054
Lenka Dzurová Veřejný opatrovník a koordinátor komunitního plánování dzurova@mestomimon.cz 487 805 022

nahoru

Správní odbor, přestupky

Adresa: Mírová 120, 471 24 Mimoň III, budova „A“ – 2. patro – hlavní budova MěÚ

Jméno Funkce Email Telefon
Hana Fuitová Referent pro přestupkové řízení, spisovna fuitova@mestomimon.cz 487 805 051

nahoru