Správní odbor – sociální činnost

autor: | 4. února 2014

Správní odbor

Sociální pracovnice se zabývají širokým spektrem činností, které jsou zaměřeny nejen na občany Mimoně, ale i na občany okolních obcí. Zajišťuje jak výkon státní správy v přenesené působnosti, tak výkon v samostatné působnosti.

V rámci přenesené působnosti zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí pro obce, se kterými je uzavřena veřejnoprávní smlouva, výkon opatrovnictví, výkon sociální práce pro hmotnou nouzi, poskytování sociálního poradenství pro cílové skupiny sociální práce ve všech oblastech.

V samostatné působnosti zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí pro město Mimoň, ustanovení zvláštního příjemce dávek, preventivní činnost, komunitní plánování sociálních služeb ve městě.

Adresa: Mírová 120, 471 24 Mimoň, správní odbor (1.NP – zadní vchod ze dvora)

Jméno Funkce Email Telefon
Lenka Dzurová Veřejné opatrovnictví, komunitní plánování sociálních služeb dzurova@mestomimon.cz 487 805 022
Kateřina Niklová Vosecká, DiS. Sociálně-právní ochrana dětí, pomoc v hmotné nouzi niklova.vosecka@mestomimon.cz 487 805 054