Odbor správy majetku

autor: | 4. února 2014

Odbor správy majetku vykonává agendu týkající se samostatné působnosti obce spočívající v disponování s nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví města. V rámci této agendy komplexně zajišťuje nabývání, správu, údržbu a provozování rozsáhlého nemovitého majetku ve vlastnictví města – staveb, budov, bytových domů nebo jejich částí, které jsou v odpovědnosti odboru, včetně jejich prodeje, nabývání, směn, darování, pronájmu, zastavování, výpůjček a jiných způsobů disponování s tímto nemovitým majetkem včetně kontroly, v souladu se zněním zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů v platném znění.

Přijímá a eviduje žádosti o nájmy městského nemovitého majetku (byty, nebytové prostory, pozemky) a žádosti o převod nemovitých věcí (prodej, koupě, darování, směna, věcná břemena apod.). V rámci vyřízení těchto žádostí připravuje a předává podklady pro jednání volených orgánů města, jedná s žadateli, s katastrálními úřady, s Úřadem  pro zastupování státu ve věcech majetkových a s Pozemkovým fondem a zajišťuje plnění zákonných povinností Města Mimoň vůči finančnímu úřadu.

V rámci výše uvedené působnosti odbor mimo jiné zajišťuje správu a údržbu dětských hřišť, městských lesů a zimní a letní čištění místních komunikací.

Adresa: Mírová 121, 471 24 Mimoň
 

Jméno Funkce Email Telefon
Ing. Blanka Fialová Vedoucí odboru fialova@mestomimon.cz 487 805 034
Dagmar Javorková Referent javorkova@mestomimon.cz 487 805 033
Miloslav Jakoubek Referent, technik jakoubek@mestomimon.cz 487 805 057
Bc. Pavla Krejčíková Referent, bytový technik, pronájmy pozemků a sklepů krejcikova@mestomimon.cz 487 805 030
Jana Beránková Referent berankova@mestomimon.cz 487 805 094
Lenka Mužíková Referent muzikova@mestomimon.cz 487 805 086
Lenka Štrossová Referent strossova@mestomimon.cz 487 805 018