Organizační struktura úřadu

autor: | 3. února 2014

Tajemník

Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III, budova „A“

Odbory městského úřadu:

Finanční odbor 

Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III, budova „A“

Odbor správy majetku 

Mírová 121, 471 24 Mimoň, Mimoň III, budova „B“

Správní odbor 

Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III, budova „A“
Malá 181, 471 24 Mimoň, Mimoň III, bývalá budova úřadu práce, přízemí
Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí

Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III, budova „A“

Odbor kultury 

Svébořická 309, 471 24 Mimoň, Mimoň I

Odbor rozvoje města 

Mírová 121, 471 24 Mimoň, Mimoň III, budova „B“