Podmínky

autor: | 6. května 2014

Požadavek na hlášení  zprávy  v městském rozhlasu  lze  předat osobně pracovnici podatelny Městského úřadu Mimoň či lze zaslat  na e-mailovou adresu podatelna@mestomimon.cz. V případě elektronické komunikace  obdrží žadatel vyrozumění, zda zpráva bude zařazena do hlášení. Zaslaná zpráva musí mít formu jasné, stručné informace, s případným uvedením kontaktů. Požadavku na hlášení v městském rozhlasu nebude vyhověno, pokud půjde o hlášení zprávy  komerčního charakteru.  Upřednostňovány budou požadavky na hlášení zpráv kulturního, společenského, sportovního apod. zaměření, případně upoutávky na akce,  nad kterými město Mimoň převzalo záštitu či se na nich  jakýmkoliv způsobem podílí.  Vzhledem k velkému množství zpráv a četnosti hlášení nelze očekávat, že budou uspokojeni všichni žadatelé.

Hlášení zpráv je každé pondělí a čtvrtek v 15:30 hod.