Historia gminy

autor: | 26. června 2014

Początki miasta są związane z przechodzącym przez nie szlakiem kupieckim, zwanym „Záhošťská cesta“ i z właścicielami pobliskiej posiadłości – rodem Vartemberków. W XI wieku szlak z Żytawy przez Jablonné, Mimoň, Kuřívody, Bělą pod Bezdězem, Mladą Boleslav, Čáslav i Jihlavę opisywany jest przez saksońskiego kronikarza jako stary i trudny (za Kuřívodami skręcał potem na Mnichovo Hradiště i Pragę). Osada targowa przy brodzie w miejscu, gdzie zbiegały się rzeka Ploučnice i Panenský potok, była zasiedlana stopniowo przez Słowian i niemieckich kolonistów. Wzmianki z 1352 roku mówią już o wsi parafialnej. Potwierdzenie przez Karola IV w 1371 roku prawa celnego ówczesnym właścicielom, Janowi i Wacławowi z Vartemberka, oznaczało rozwój handlu oraz przychody do kasy gminy i dla właścicieli posiadłości. Z pobranych pieniędzy utrzymywano i budowano drogi, mosty, twierdze, opłacano straż, chroniącą kupców. Pobór cła utrzymał się do XVIII wieku, a pobór myta aż do XIX wieku. W miejscowości rozwijał się handel, mimo że zaborcze wojny Vartemberków z husytami i Żytawą bardzo utrudniały życie ludności. W 1500 roku miejscowość Mimoň kupił od Jana z Vartemberka Oldřich z rodu Bieberštejnów i już w 1505 roku Mimoň jest określana jako miasto. W 1511 roku miasto stało się własnością Jana z Vartemberka, który przyznał miastu dodatkowe przywileje handlowe. W 1526 roku Mimoň zostaje sprzedana i wraca do Bieberštejnów, którzy w 1570 roku budują na rynku siedzibę szlachecką – podstawę późniejszego pałacu. 19 czerwca 1578 roku Karel z Bieberštejna sprzedał Mimoň z pustym zamkiem Ralsko i przyległymi wioskami Bohuslavowi Mazancowi z Frimburka. Jego syn w 1604 roku sprzedaje majątek Janowi Müllnerowi z Mülhausu. Po bitwie pod Białą Górą majątek rodu Mülhausów został skonfiskowany, przeszedł na ród Zeidlerów, a potem na Albrechta Wallensteina.

Więcej na: http://mestomimon.cz/mesto-a-urad/historie-mesta/

cz_pl_logotyp