Atrakcje

autor: | 26. června 2014

Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła

Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła, górujący dzisiaj nad miastem, jest poświęcony świętym Piotrowi i Pawłowi oraz diakonom św. Agapitowi i św. Jerzemu, których szczątki są tutaj złożone. Stoi w miejscu pierwotnego kościoła z XII wieku. Został przebudowany w stylu barokowym w latach 1661 – 1663 przez włoskiego architekta Giulio Broggia (według jednej z teorii w budowie brał udział także Santino Bossi). Wieżę kościoła wzniesiono w 1674 roku i połączono z kościołem dopiero po pożarze miasta. Z pierwotnych pięciu barokowych wielobocznych kaplic wokół kościoła, wybudowanych w latach 1672-1675, zachowała się tylko piąta po środku strony południowej (dawniej służyła jako kostnica). Plebania przy kościele jest z 1678 roku. W pobliżu kościoła znajduje się kilka barokowych rzeźb.

Obiekt Grobu Pańskiego

Innym znaczącym zabytkiem jest obiekt Grobu Pańskiego przy ulicy Lužickiej. W 1651 roku ówczesne posiadłości Mimoň i Děvín kupił Jan Putz z Adlersthurnu, cesarski radca izby dworskiej z nadaniem herbowym, pochodzący z rodu stanu rycerskiego. W 1625 roku Jan Putz (według zapisów mimoňskiego historyka Josefa Tillego z jego Kroniki miasta Mimoň, wydanej w 1905 roku) udał się w podróż do Rzymu, a stąd dalej do Jerozolimy, gdzie poszukiwał miejsc cierpienia i śmierci Jezusa Chrystusa, świętych dla wszystkich chrześcijan. Zrodziła się w nim wtedy idea zbudowania jako pouczenia dla wiernych kopii Grobu Pańskiego także w swojej ojczyźnie. O sumienności zapisków świadczy okoliczność, że gdy po powrocie stwierdził, że brakuje mu wymiarów wejścia do Grobu Chrystusa i wielkości kamienia, którym trzeba zakryć grób, to nie zważając na trudy i wysiłek, jakich wymagała wówczas taka podróż, po raz drugi udał się do Jerozolimy, aby wszystko jeszcze raz naszkicować. Wracając z drugiej wyprawy do Jerozolimy, poważnie zachorował i musiał pół roku leżeć w Rzymie. Po powrocie do zdrowia udał się przez Loretto do Wiednia. W Europie Środkowej wciąż jeszcze trwała wojna trzydziestoletnia, zdawało się niemająca końca, nie można było zatem ukończyć planowanej budowy. W 1655 roku pod budowę wybrano miejsce Na pískách (Na piaskach) obok ruin kościoła św. Krzyża, a gdy w 1660 roku Jan Putz umierał, przy jego łożu śmierci najstarszy syn Jan František Edmund musiał mu obiecać, że wybuduje kaplicę Grobu Świętego w mieście Mimoň. Budowę w 1665 roku rozpoczął słynny architekt Giulio Broggio, a ukończył w 1667 roku. Rok później została uroczyście poświęcona.

Park pałacowy

Park był pierwotnie bażantarnią z leśniczówką. Generalny remont i rozbudowę rozpoczął František de Paula z Hartigów. Park był jeszcze kilka razy powiększany. Nad źródłem stał tutaj pomnik poety Horacego i mała altanka. Ostatnią odnowę parku rozpoczęto w 1998 roku. Bramy do parku prowadzą od Mostu Pałacowego i Pocztowego. W obrębie parku znajduje się staw z wysepką. Pozostałości źródliska z 1785 roku to kopia źródła Geronstere w uzdrowisku Spa w Belgii, gdzie František de Paula z Hartigów się leczył. Źródło jako takie jest wprawdzie kawałek dalej, ale biło właśnie stąd.

cz_pl_logotyp