Materiály pro zasedání Zastupitelstva města Mimoň (22.02.2018)

autor: | 15. února 2018

01 Pozvánka ZaMě č. 1_2018

04 a) Prodej části pozemku p.č.1530/1, Mimoň, Pod Letnou, kupní smlouva

04 b) Prodej části pozemku p.č 382, Vranov

04 c) SoBSVB – služebnost k.ú. Mimoň, Letná, přípojky k vymístění TS (trafostanice)

04 d) SoBSVB – umístění Distribučního rozvaděče VN v budově výtopny Hradčany

05 Statut SF ZM 22 2 2018

05 ZM text statutu – nový

06 Nabídka partnerské spolupráce s polským městem Lubien Kujawski

07 Odměny neuvolnění zastupitelé od 1.1.2018 – doplnění

08 Návrh rozpočtu na r. 2018

09 Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019-2020

10 a) Odkoupení části pozemku pč 2132 v k ú MimoŇ – pro pěší komunikaci na sídliště – lokalita u Družby

10 b) Okrouhlická 78- nabídka odkoupení objektu – cena

10 c) Nabídka odkoupení pozemku-2817-Mimoň-od VLS-lokalita silnice na Vranov

11 Veřejnoprávní smlouva – individuální dotace – TJ Jiskra

11 Výroční zpráva – Jiskra za rok 2016

11 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mimoň – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň z

12 Napojení výrobní zóny Jih na veřejnou dopravní infrastrukturu-Návrh na pořízení změny ÚP

12 Napojení výrobní zóny Jih na veřejnou dopravní infrastrukturu-situační výkresy

12 Napojení výrobní zóny Jih na veřejnou dopravní infrastrukturu-výpisy z KN

12 Návrh na pořízení změny č5 Územního plánu Mimoň

13 Výroční zpráva Městské policie Mimoň za rok 2017

13 Zpráva o činnosti MěPo za rok 2017