Materiály pro jednání Zastupitelstva města Mimoň (20.12.2018)

autor: | 17. prosince 2018

03 Pozvánka ZaMě č. 7_2018

04 a) Záměr prodeje pozemku pč. 220-1-Mimoň

04 b) Využití předkupního práva – JP-TOP

05 Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti LK na rok 2019

06 a) Rozpočtová změna VU3V – kopie

06 a) Rozpočtová změna VU3V

06 b) Změny rozpočtu snížení příjmů a výdajů o dotaci prameniště – kopie

06 b) Změny rozpočtu snížení příjmů a výdajů o dotaci prameniště

07 Dar – gymnázium – kopie

07 Dar – gymnázium

08 Pověření starosty – valná hromada SVS – kopie

08 Pověření starosty – valná hromada SVS

09 Návrh rozpočtu na r. 2019 – kopie

09 Návrh rozpočtu na r. 2019

10 Navrh strednedobeho vyhledu rozpoctu 2020_2021 – kopie

10 Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020-2021 – kopie

11 Zápis z jednání kontrolního výboru

12 Zápis z jednání finančního výboru

13 Kontrola plnění usnesení_TABULKA

13 Zpráva o kontrole plnění usnesení