Materiály pro jednání Zastupitelstva města Mimoň (22.06.2017)

autor: | 15. června 2017

03 Pozvánka ZaMě č. 3_2017 dne 22.06.2017

04 Zastavení exekuce-TE

05 Prominutí poplatku z prodlení-JR

06 a) Prodej části pozemku pč-1165-1-Mimoň-p.S

06 b) prodej pozemků-3322332533213441-Pod Křížovým vrchem-p- P

06 c) Prodej pozemku pč-3262-1-Mimoň-Hvězdovská-R-snížení ceny-KS

06 d) Prodej části pozemku pč-3680-Mimoň-Smetanova-p.Š

06 e) Prodej části pozemku pč-64-1-Vranov-p-R-p.Z-kupní smlouva

07 Záměr využití lokality u obchodních domů

08 odkoupení pozemku-pč-4282-Mimoň-cyklostezka-Ploužnice-od-p.Š

09 Smlouva o právu provedení stavby nebo opatření – cyklostezka Ploužnice – investor Město Ralsko

10 Prodej domu Okružní 528 Mimoň-kupní smlouva

11 Pronájem čp. 80 – PK-uznávací prohlášení a splátkový kalendář

12 Poskytnutí daru Jezdeckému a dostihovému spolku v Mimoni

13 a) Změna rozpočtu – odvody a penále

13 b) Rozpočtová změna – Domovník 2017

13 c) Rozpočtová změna – křižovatka u Falkonu a parkování Hvězdovská

13 d) Rozpočtová změna – Sídliště pod Ralskem

13 e) Změna rozpočtu-nákup-Okrouhlická 81 Mimoň

13 f) Změna rozpočtu-hospodaření v městském lese

13 g) změna rozpočtu-ZŠ Pod Ralskem Luční

13 h) rozpočtová změna – ulice Hvězdovská

14 Změna Zřizovací listiny Zahradnictví Mimoň- Dodatek č. 5

15 Závěrečný účet 2016

16 Účetní závěrka 2016

17 Závěrečný účet za rok 2016 – Mikroregion Podralsko

18 Místní referendum – odměny komisím

19 Termíny jednání Zastupitelstva města Mimoň na druhé pololetí roku 2017

20 a) Zápis z jednání kontrolního výboru

20 b) Zápis z jednání kontrolního výboru

21 Zápis z jednání finančního výboru

22 Zpráva o kontrole plnění usnesení