Materiály pro jednání Zastupitelstva města Mimoň (23.05.2019)

autor: | 15. května 2019

03 Pozvánka na ZaMě dne 23. května 2019

04 Nabídka_odprodej_pozemek 2442

05 ZR – parkovací automaty

06 Vyřazení zmařených investic

07 Návrh podání žádosti o dotaci z programu MPSV úřad

08 a) Rozpočtová změna – RCL

08 b) ZR – MŠ Eliášova

08 c) ZR – obnova lávky přes Panenský potok

08 d) ZR 22_opravy budova MěÚ_pojistné plnění

08 e) ZR – domov důchodců

09 OZV systémová_odpady

10 Vstup do sdružení Máchův kraj

11 Žádost o dotaci_Jezdecký a dostihový spolek

12 Zápis z jednání kontrolního výboru

14 Kontrola plnění úkolů_TABULKA

14 Zpráva o kontrole plnění usnesení