Materiály pro jednání Zastupitelstva města Mimoň (21.03.2019)

autor: | 14. března 2019

PROGRAM

04 a) Prodej-pozemku-3322-3441-3325-3321-Mimoň-Pod-Krizovym-vrchem

04 b) Prodej-pozemku-4401-1-4394-2-a-zamer-4402-u-nadrazi

04 c) Prodej-část-pozemek-1999-1-Mimoň-U-koupaliště

05 a) Změna rozpočtu 5 -přesun mezi zakázkami

05 b) Změna rozpočtu 6 -příspěvek SVS – Komenského

05 c) Změna rozpočtu 7_8_Zámecká slavnost

05 d) Změna rozpočtu 9 -Zámecký rybník

05 e) Změna rozpočtu 10 -projekty – příloha 2

05 e) Změna rozpočtu 10 -projekty

05 Příloha_Tabulka_zmen_rozpoctu_2019

06 Zpráva o činnosti MP za r. 2018_materiál

06 Zpráva o činnosti MP za r. 2018_Výroční zpráva_příloha

07 vyrocni_zprava_2018_příloha

07 Výroční zpráva o činnosti MěÚ 2018

08 a) Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2019 – výzva č. 6 Program v oblasti požární ochrany

08 b) Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2019 – výzva č. 9 Program v oblasti výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň

08 b) Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2019 výzva č. 9 Program v oblasti výstavby rodinných domů ve správním

08 c) Vyrovnávací platba LAMPA, z.s.

08 d) Žádost_individuální dotace_Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

08 e) Žádost_individuální dotace_TJ Jiskra Mimoň, z.s.

09 Zápis z jednání kontrolního výboru

11 Zpráva o kontrole plnění usnesení