Materiály pro jednání Zastupitelstva města Mimoň (20.06.2019)

autor: | 12. června 2019

03 Pozvánka ZaMě 20 června 2019

04 a) Prodej části pozemku 19991 a 2017 a odkoupení 20072

04 b) Směrnice pro prodej a pronájem majetku

05 Svěření kompetence RaMě ke ZR

06 a) ZR – rekonstrukce vestibulu

06 b) ZR – BD U Nemocnice

07 Závěrečný účet 2018_materiál

08 Schválení účetní závěrky za r. 2018

09 Žádost o dar pro Hospis sv. Zdislavy, o.p

10 Termíny jednání ZaMě II.pololetí 2019

11 Zápis_KV_6_2019

13 Kontrola plnění úkolů_TABULKA

13 Zpráva o kontrole plnění usnesení