Materiály pro jednání Zastupitelstva města Mimoň (19.09.2019)

autor: | 13. září 2019

03 Pozvánka ZaMě 19 září 2019

04 a) Záměr-prodeje-pozemku-2807-Mimoň

04 b) Prodej-pozemku-2527-Ralská

04 c) Návrh směny pozemků-VLS

05 a) Navýšení příspěvku Zahradnictví

05 b) ZR_demolice vepřína

06 Plnění rozpočtu 1. pololetí

07 Statut dotačního fondu_materiál

08 Schválení zadání změny č7 ÚP Mimoň

08 Zadání změny č7 ÚP Mimoň

09 Den města 2020_Smlouvy o vystoupení

10 Zápis z jednání KV 9_9_19

11 Zápis z jednání finančního výboru – materiál

11 Příloha_Zápis z finačního výboru

12 Kontrola plnění úkolů_TABULKA

12 Zpráva o kontrole plnění usnesení

14 Informace o zaplacených odvodech a penále

15 Stav věci – kinematografie

16 Projekt převodu jmění MK a.s. – informace