Materiály pro jednání Zastupitelstva města Mimoň (18.04.2019)

autor: | 14. dubna 2019

03 Pozvánka ZaMě 18 dubna 2019

04 Záměr prodeje-pozemky-areál vepřín

05 dodatek k SoD GREEN CENTER – narovnání

05 Parkování v Mírové ulici – dodatek k SOD

06 Návrh na pořízení změny č 7 ÚP Mimoň_materiál

07 a) ZR-BD U Nemocnice

07 b) ZR-Informační systém

07 c) ZR Domov důchodců

07 d) RZ – SMOCR

07 e) ZR – maják MěPol

07 f) ZR-kamery

08 Žádost o dar na projekt sociální automobil.pdf.2d4q3nf

09 Volba školské rady

10 Zrušení MK

11 Náhrada škody po zaměstnancích znovuprojednání

12 Zápis z jednání kontrolního výboru