Materiály pro jednání Zastupitelstva města Mimoň (07.09.2017)

autor: | 30. srpna 2017

03 Pozvánka ZaMě č. 4_2017 (dne 07.09.2017)

04 Zastavení exekuce

05 a) SBSVB-ČEZ Distribuce

05 b) SBSVB – Vojenské lesy a statky a LBK

06 Smlouva o užívání části pozemku-2250-2-COOP

07 Prodej části pozemku pč-3346-Pod Křížovým vrchem

08 Odkoupení objektu Okrouhlická 78

09 Revitalizace Ploučnice – I.etapa – směna pozemků v rámci žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci – smlouva

10 Žádost Energie Holdin a.s. o součinnost

11 a) ZR-chodník Sídliště pod Ralskem

11 b) TR-Posílení Dotačního fondu města Mimoň – Rozpočtová změna

11 c) RZ-Zateplení vikýřů a výměna oken – Mírová 120

11 d) ZR – kamenná dlažba

12 Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2017 – výzva č. 10 – II. kolo – Program v oblasti výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň

13 Poskytnutí návratné finanční výpomoci a rozpočtová změna

14 Odsouhlasení podání žádosti o dotaci na komostéry z Dotačního fondu LK

15 Plnění rozpočtu k 30.6.2017

16 Informace-pojistná událost ZUŠ

17 Výroční zpráva MK a.s. za r. 2016

18 Zápis z jednání finančního výboru

19 Zpráva o kontrole plnění usnesení