Materiály pro jednání Zastupitelstva města (28.06.2018)

autor: | 22. června 2018

03 Pozvánka ZaMě č. 3/2018

04 a) Záměr prodeje části pozemku-pč.3116-1-Mimoň-Hvězdovská

04 b) Záměr odkoupení částí pozemků-2163 a 2170-Svébořická

04 c) Odkoupení pozemku 4282-Mimoň-cyklostezka Ploužnice

05 a) Rozpočtová změna – Rekonstrukce Okružní ulice

05 b) rozpočtová změna-kasárna

05 c) Rozpočtová změna – dláždění chodníku Sokolská

06 Schválení zadání změny č5 ÚP Mimoň

07 Obecně závazná vyhláška čX-2018 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Mimoň

07 Rušená OZV č1-1996 o závazných částech územního plánu

07 Vydání obecně závazné vyhlášky čX-2018 kterou se zrušují některé OZV města Mimoň

08 Nákup svahového mulčovače

09 Dodatek č. 1 ke smlouvě Poskytnutí návratné finanční výpomoci

10 Vyrovnávací platba LAMPA, z

11 Den města 2019 – Smlouvy o zajištění uměleckých pořadů

12 ZÚ materiál včetně příloh

13 Účetní závěrka 2017 včetně příloh

14 Schválení počtu zastupitelů

15 Termíny jednání Zastupitelstva města Mimoň na druhé pololetí roku 2018