Materiály na zasedání Zastupitelstva města Mimoň (26.04.2018)

autor: | 19. dubna 2018

00 plakát ZaMě

00 Pozvánka ZaMě č. 2_2018

04 b) Záměr prodeje části pozemku pč.4402 a 439-2-k.ú. Mimoň – lokalita u nádraží-p. K-na desku

04 a) Odsouhlasení smlouvy VLS – Humanizace Nádražní

04 c) kupní smlouva – vodovod svébořická

04 d) Prodej části pozemku pč. 3680-k.ú. Mimoň – lokalita Smetanova-p.Š.-kupní smlouva-na desku

04 e) Prodej pozemku pč. 659-5-k.ú. Mimoň – lokalita Zahradní-manž.K.-na desku

04 f) Prodej části pozemku pč. 635-1-k.ú. Mimoň – lokalita Zahradní-p. F. a manž. Ŕ.- na desku

04 g) Prodej části pozemk-pč.1530-1-Mimoň-Pod Letnou-změna kupujícího-p.K.

04 h) Prodej domu Nová čp. 257, Mimoň-na desku

05 a) RZ – bezbariérovost úřadu

04 i) SoBSVB s vedením přípojky elektro – garáže Pražská-Mimoň

05 c) Rozpočtová změna – navýšení výdajů na opravu nám. 1. máje

05 b) Změna rozpočtu č.3 -navýšení kapitálových výdajů-rekonstrukce objektu Sídliště pod Ralskem 636-Mimoň-provozovna -výrobna zmrzliny a cukrárna-na desku

07 a) Žádost – Mimoňští Sršni

06 vyřazení zmařených investic

07 c) Žádost o dar na projekt sociální automobil Dacia Dokker pro Sociální služby města Mimoně

07 b) žádost o poskytnutí daru_V.Horniak

07 e) Žádost jezdecký a dostihový spolek

07 d) Žádost o dar pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. na lůžkový a terénní hospic

07 f) Revokace usnesení a schválení dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mimoň č. ID012018

08 Návrh na cenu města Mimoň za rok 2017

09 Výroční_zpráva_2017

10 a) dodatek smlouvy o spolupráci s městem Ralsko

10 b) odsouhlasení smlouvy o dílo – Humanizace Nádražní ulice v Mimoni

11 Záměr na zřízení provozovny pro sběr-výkup a zpracování odpadů

11 Záměr na zřízení-přílohy

12 a) Zápis z jednání kontrolního výboru (1)

12 b) Zápis z jednání kontrolního výboru (2)

13 Zpráva o kontrole plnění usnesení