Materiály na zasedání ZaMě (13.09.2018)

autor: | 6. září 2018

03 Pozvánka
04 a) Nabídka prodeje pč.350-Vranov-MK
04 b) Prodej_pozemek_635_Zahradni_kupni_smlouva
04 c) Prodej_pozemek_747_Nadrazni_kupni_smlouva
04 d) Prodej_pozemek_1498-1_Mimon_lok_Letna-kupni_smlouva_kupni_smlouva
04 e) Prodej-časti-pozemku-4401-1-pod trafostanici-u Mitexu
04 f) Odkoupeni_pozemku_4282_Mimoň_cyklostezka Ploužnice
04 g) Koupě pozemků-vypořádání humanizace Pražská-Husov-EKOS
04 h) Vypořádání (koupě,prodej)-rekonstrukce komunikaceII-270-LbK-Lužická
04 i) SBVB-přeložení VN-lokalita u Mitexu
04 j) Likvidace staveb v areálu bývalé výkrmny Gigant-demolice výkrmny
04 k) Odkoupení-pozůstalost po p. B.
04 l) zastavení exekuce-J.M.
04 m) Žádost-splátkový kalendář-I.P.
05 a) rozpočtová změna – osvětlení ke kostelu od hřbitova
05 b) Změna rozpočtu_ projektová dokumentace – likvidace vepřína
05 c) Rozpočtová změna – hasiči
05 d) Rozpočtová změna Rockový koncert
05 e) Rozpočtová změna – odpady
05 f) ZR – vysavač na listí
05 g) Změna rozpočtu – Demolice výkrmny prasat Gigant
05 h) RZ – schodiště Ve stráni
06 a) Smlouva o dílo – domov důchodců zvýšení požární bezpečnosti
06 b) Návrh podání žádosti o dotaci z programu LAG PODRALSKO – IROP – BEZPEČNOST DOPRAVY na akci Komunikace pro pěší v ulici Ve stráni – Mimoň
06 c) Partnerská smlouva – cyklostezka Panenský potok
07 Výroční zpráva MK a.s.
08 a) FIN_příloha k plnění rozpočtu
08 a) Plnění rozpočtu k 30.6.2018
08 a) Příloha_plnění rozpočtu Rozbor
08 b) Odpis pohledávky anon
11 kontrola plnění usnesení_TABULKA
11 Zpráva o kontrole plnění usnesení
12 Bezplatná doprava pro seniory
12 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DARU SENIOROVI + DAROVACÍ SMLOUVA