Materiály pro jednání Zastupitelstva města Mimoň (22.11.2018)

autor: | 15. listopadu 2018

03 Pozvánka – PROGRAM JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 22. listopadu 2018

04 a) Prodej-část-pozemku-1268-2-Mimoň-komunikace-ii-270-LbK

04 b) Záměr-prodeje-část-pozemku-176-1-a 175-Vranov

04 c) Záměr-prodeje-pozemek-156-Mimon-Z-Poštovni

04 d) Odkoupení-pozůstalost po p. B

05 Žádost-splátkový kalendář-B V

06 KPSS města Mimoň 2018 -2022 (konečná verze – ZaMě)

06 KPSS města Mimoň 2018 -2022_materiál

07 Jednací řád zastupitelstva

08 Termíny jednání ZaMě 2018 a první pololetí 2019

10 Zápis z jednání finančního výboru

11 Kontrola plnění usnesení_TABULKA

11 Zpráva o kontrole plnění usnesení

111 nový bod Zřízení komise – ředitel MK