Materiály na jednání Zastupitelstva města Mimoň (21.02.2019)

autor: | 15. února 2019

03 Pozvánka ZaMě 21. února 2019

04 a) Prodej části-pozemku-501-Mimoň-Horská

04 b) Prodej pozemku-249-1-Vranov

04 c) Prodej části-pozemku-382-Vranov

05 Návrh podání žádosti o dotaci z programu MMR komunikace

06 Návrh strategického plánu rozvoje 2019-2020
Příloha – Návrh strategického plánu rozvoje 2019-2020

07 Neschválení dalšího pořizování změny č 2 ÚP Mimoň

08 Neschválení dalšího pořizování změny č 3 ÚP Mimoň

09 Schválení určeného zastupitele pro pořizování změn ÚP Mimoň 10 a) ZR MěPo

10 b) ZR snížení příjmů a výdajů MŠ Eliášova

11 Obecně závazná vyhláška 1-2019

12 Zrušení Statutu Ceny města

13 Schválení Statutu sociálního fondu

14 Schválení záměru zrušení MK k 31.12.2019

15 Pracovněprávní uplatnění nároku na náhradu škody po zaměstnancích – na web

16 Zápis z jednání kontrolního výboru

17 Zápis z jednání finančního výboru dne 18.2.2019

18 Zpráva o kontrole plnění usnesení

18 Zpráva o kontrole plnění usnesení_TABULKA