Materiály na jednání zasedání Zastupitelstva města Mimoň (17.10.2019)

autor: | 10. října 2019

03 Pozvánka ZaMě 17 října 2019

04 a) Prodej-částí-pozemků-3322-3441-3325-3321-Pod Křížovým vrchem

04 b) Vypořádání části pozemku-3868-Mimoň

04 c) Prodej pozemku pč. 4401-1-a-4394-2-u nádraží

04 d) Záměr prodeje pozemku -549-a-části-540-lokalita kasárna

05 a) ZR_navýšení individ.dotace_TJ Jiskra

05 b) ZR_Rockový koncert, drakiáda

05 c) ZR_navýšení neivestičního příspěvku ZŠ a MŠ Pod Ralskem

05 d) ZR_úroky z úvěru

05 e) ZR_úpravy budovy Malá 181

05 f) ZR_oprava usnesení ZR č. 30

06 Smlouva o smlouvě budoucí darovací s LK

07 Dodatek ke smlouvě – požární ochrana

08 Nesouhlas s těžbou na Tlustci

09 Zřízení příspěvkové organizace Kultura Mimoň

10 Zápis z jednání KV IX_2019