Materiály pro jednání Zastupitelstva města Mimoň (24.01.2019)

autor: | 21. ledna 2019

03 Pozvánka ZaMě č. 1_2019_PROGRAM
04 Navýšení odměny – matriční události
05 Rozpočtová změna-kino a cyklostezka
06 a) Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2019 výzva č. 2
06 b) Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2019 výzva č. 4
07 Zápis z jednání kontrolního výboru
08 Zápis z jednání finančního výboru
08 Příloha k Zápisu z jednání finančního výboru
09 Zpráva o kontrole plnění usnesení
10 Informace – parkování v Mírové ulici