Komise

autor: | 29. ledna 2014

Komise pro vzdělávání, děti, mládež a sport
Předseda: Zdeněk Pekař
Členové:
Jarmila Zítková
Tereza Bodláková
Jan Sutr
Mgr. Lenka Zetová

Kulturní komise
Předseda: Mgr. Marie Rašková
Členové:
Pavel Skála
Jiří Holec
Ing. Jiří Šťastný
Kamila Dvořáková
Lenka Špačková
Jiří Beran
Ivana Bodláková
Zdeněk Lorenz, DiS.

Hodnotící komise
Předseda: Tomáš Jaroš
Členové:
Jaroslav Chýle
Mgr. Jaroslav Jirůtka

Povodňová komise
Předseda: Petr Král
Členové:
Petr Jechoutek
Miroslav Pulda

Dopravní komise
Předseda: Jaroslav Mrtka
Členové:
Martin Antoch
Jaromír Mayer

Letopisecká komise
Členové:
Osvald Hons
Mgr. Jaroslava Novotná
Kurt Pobuda
Ing. Jiří Šťastný