Symboly města

autor: | 29. ledna 2014

Znak města

znak

Na červeném štítě stojí hradební zeď ze zlatých kvádrů s otevřenou branou, dřevěnými dvoukřídlými vraty a vytaženou zlatou padací mříží uprostřed brány. Základní zeď vrcholí širší římsou ze svou řad zlatých kvádrů a na ní cimbuří o pěti stínkách. Za zdí jsou dvě věže ze zlatých kvádrů, v dolní části s černou okrouhlou střílnou a v horní části s jedním obdélníkovým černým svislým oknem v každé z obou věží. Věže jsou zakončeny cimbuřím se třemi stínkami a zlatou špičatou střechou zakončenou černou makovičkou. Krytina střechy je zakončena mřežováním. Na prostřední stínce cimbuří, mezi oběma věžemi, stojí přeražený antický kanelovaný sloup, který dosahuje do úrovně poloviny okna ve věži. Toto pozdější tzv. „polepšení znaku“ symbolizuje katastrofický požár roku 1806.

Prapor města

prapor

V roce 1995 přiznal Parlament ČR městu prapor. Popis: červený list se šikmým žlutým pruhem o šířce rovné jedné třetiny délky listu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3 .