Materiály pro jednání Zastupitelstva města Mimoň (19.12.2019)

autor: | 13. prosince 2019 | Informace

03 Pozvánka ZaMě 19 prosince 2019

04 a) Záměr-prodeje-pozemku-2723-7-Svébořická

04 b) Záměr-prodeje-pozemku-1530-1-Letná

04 c) Nabídka odkoupení pozemků – Strážný vrch – Pertoltice pod Ralskem

05 a) ZR – bezbariérovost úřadu

05 b) ZR_dotace a transfery

05 c) ZR – Humanizace Nádražní ulice

06 Odměny neuvolnění zastupitelé od 1.1.2020

07 Dar a ZR_Unie rodičů Gymnázia Mimoň

09 Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti LK na rok 2020

10 Vydání změny č 5 Územního plánu Mimoň Zastupitelstvem města Mimoň

11 Termíny jednání ZaMě první pololetí 2020

12 Program rozvoje města_materiál + příloha

13 Zápis z jednání kontrolního výboru XII

14 Zápis z jednání finančího výboru – materiál

14 Příloha_zápis z jednání finančního výboru 16.12.19

15 příloha_TABULKA_ZaMě 12_2019

15 Zpráva o kontrole plnění usnesení