Materiály pro jednání Zastupitelstva města Mimoň (18.06.2020)

autor: | 11. června 2020

03 Pozvánka ZaMě 18 červen 2020
04a Odkoupeni_casti_pc_2335_Mimoň_Lucni_chodnik
04b Prodej_casti_pc_64-1-Vranov_p_R.
04c Prodej_casti_pc_3868
04d Zamer_prodat_pc_175_a_cast_176_1_Vranov_p_R
04e Prodej_arealu_byvaleho_veprina
05 Vyřešení krajských investic
06 Schválení podání žádosti o úvěr_zateplování BD
07a ZR9 – Navýšení příspěvku ZŠ Mírová
07b ZR13- kříž Vranovský hřbitov
07c ZR14_příspěvek od SVS
07d ZR15- komunikace k vepřínu
07e ZR16 – Římskokatolická farnost Mimoň
08 Vyřazení zmařených investic
09 Systémová OZV odpady
10 OZV o poplatku za komunální odpad_materiál
11 Účetní závěrka za rok_2019_anonym
12 Návrh závěrečného účtu za r. 2019
13 Změna zřizovací listiny_Zahradnictví
14 Termíny jednání ZaMě II.pololetí 2020
15 Zápis z jednání kontrolního výboru