Materiály na zasedání Zastupitelstva města Mimoň (21.11.2019)

autor: | 18. listopadu 2019

Pozvánka

04 a) Odepsání pohledávky-PULEC HŘEBČÍN MIMOŇ, s.r.o

04 b) Vypořádání částí pozemku-3857v k.ú. Mimoň-lokalita Smetanova

05 ZR_navýšení individ dotace_Junák

06 Vystoupení ze SMO ČR

07 Převzetí jmění spol. MK a.s.

08 Zápis z jednání KV 4_11_2019

10 příloha_TABULKA_ZaMě 11_2019

10 Zpráva o kontrole plnění usnesení