LIBERECKÝ KRAJ INFORMUJE: INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI RODINNÉ POLITIKY

autor: | 3. března 2020 | Informace

Liberecký kraj informuje o nové dotační příležitosti pro nestátní neziskové organizace v Libereckém kraji. Letos poprvé budou moci nestátní neziskové organizace žádat o individuální dotaci v oblasti rodinné politiky. Žádost o individuální dotaci mohou organizace podávat od 1. 2. do 15. 4. 2020. Z peněz bude možné podpořit aktivity pro rodiny s dětmi, na které není možné získat finanční prostředky z jiného dotačního programu kraje – konkrétně se jedná o osvětové vzdělávací programy pro rodiny s dětmi, podporu mezigeneračního soužití a metodickou podporu při zavádění flexibilních pracovních úvazků. Žadatelé mohou získat až 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Pro letošní rok byla na tuto dotaci alokována částka 500.000 Kč.
Bližší informace k individuální dotaci naleznete: https://dotace.kraj-lbc.cz/socialni-veci/individualni-zadost-o-dotaci-v-oblasti-rodinne-politiky-d453296.htm