Kůrovec je i v Mimoni

autor: | 12. února 2016 | Informace, Občan a podnikatel

Jistě jste si všimli, že od podzimu došlo k pokácení celé řady smrků. Velké kácení proběhlo například v areálu bývalých kasáren a u viaduktu (směr Česká Lípa).
Zjednodušeně: kůrovec je brouk, který nalétá do korun smrků. V případě, že strom je brouky napaden, poznáme to tak, že se nejprve hromadí za šupinkami kůry a na patě stromů hnědé drtinky vypadávající ze závrtů. Pak strom začíná chřadnout, rezne mu jehličí, začne z něj opadávat kůra (už i ze zelených stromů!!) a nakonec umírá. Po odříznutí kůry na kmeni nebo silnější větvi napadeného stromu lze vidět chodbičky, komůrky i samotné brouky v různém stupni vývoje.
Proč kácíme ještě zelené stromy?
Stromy napadené kůrovcem je nutné zpracovat ještě před tím, než z nich vylétne nové pokolení a napadne okolní stromy. Souše s opadávající kůrou jsou už kůrovcem opuštěny a jejich likvidace má pouze estetický význam. Kůrovcový strom je proto třeba pokácet a zpracovat co nejdřív po obsazení, tedy v době, kdy je ještě zelený.
Žádáme proto občany města, kteří mají takto napadené smrky o pokácení a likvidaci nejlépe do konce března tohoto roku, případně nabízíme součinnost a poradenství při eliminaci této kalamity.
Před kácením je také potřeba zjistit, zda smrk nevyžaduje povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. (povolení je potřeba pro stromy o obvodu 80cm a větším, měřeno ve výšce 130cm).
Kalamita kůrovce není jen problém Mimoně, ale víceméně celé republiky. Pro zdravý vývin smrků je nejvhodnější nadmořská výška až od cca 500 m.n.m. Člověk chtěl přírodu v minulosti ošálit a ve velkém vysazoval smrky i v nižších výškách. Nyní nám příroda naznačuje, že člověk větru a dešti poroučet nemůže.
J. Vítková, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, tel.: 487 805 020
P. Novotný, Zahradnictví Mimoň, p.o., tel.: 606 032 929