Vodní turistika

autor: | 2. dubna 2014

Plavba po řece Ploučnici

Řeka Ploučnice pramení nedaleko obce Osečná. Většinou doporučujeme zahájit plavbu v Novinách pod Ralskem, kde hned na začátku plavby proplouváme krásným skalním tunelem, zvaným Průrva Ploučnice. Před Mimoní, začíná regulované koryto řeky, ve kterém nás může překvapit několik stupňů. Za vyššího stavu vody věnujte tomuto místu zvýšenou pozornost. Po 1,5 hodině se dostáváme na Boreček. Zde je v sezóně otevřeno tábořiště s občerstvením. Za necelých 5 -6 hodin plavby připlouváme k Brenskému mlýnu, kde je možnost ubytování, po domluvě s majitelem louky. Pokud se rozhodneme pokračovat dále, musíme vzít v potaz, že možnost ubytování se značně snižuje. Za necelé 2 hodiny od mlýnu je možnost zakončit plavbu v Mařeničkách ( Na Váze), odtud není daleko se dostat na vlakovou zastávku Vlčí Důl – Dobranov (086 Liberec – Česká Lípa a zpět). Dále řeka stále meadruje až do České Lípy. Před Českou Lípou je možnost zakotvit při pravém břehu v obci Žizníkov (Keramo). Přímo v centru není možné zakotvení, z důvodu vysokých zdí. Řeka dále pokračuje přes průmyslovou zónu a opět začíná meandrovat. Dalším záchytným bodem je slalomová dráha ve Stružnici. Pokud se domluvíte s místním sportovním oddílem, je možné se zde ubytovat. Slalomová dráha se sice nachází v obci Stružnice, ale upozorňujeme, že je od samotné obce dost vzdálena. Před Žandovem začíná trošičku olej, ten signalizuje blížící se jez. Jez je ve špatném stavu, doporučujeme přenést při pravém břehu, přes ostrov. V Žandově je vhodné plavbu po Ploučnici zakončit, přímo ze Žandova je možné odjet vlakem (080 Děčín – Česká Lípa). Pokud by jsme se rozhodli plavbu prodloužit, tak pouze za vyššího stavu vody, na řece je totiž mnoho jezů, které odvádí všechnu vodu do náhonů a v korytu řeky nezbývá téměř nic. Jen pozor, za vysokého stavu je dolní tok Ploučnice nebezpečný! Pokud budete míst zájem o bližší informace nebo zapůjčení vodáckého vybavení, včetně dopravy, kontaktujte nás na adrese pujcovna@skautimimon.cz nebo na telefonu 736 783 855. Po domluvě je možné zajistit i vodáckého průvodce. (Zapůjčením vodáckého vybavení přispějete na činnost dětských oddílů v místním přístavu vodních skautů, děkujeme)

 

https://www.stream.cz/vodaci/10011263-prurva-a-meandry-ploucnice

 

 

Video meandry

Video meandry