Seniorský program

autor: | 14. dubna 2014

Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni srdečně zve m i m o ň s k é   s e n i o r y,

na filmovou komedii „VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

KDY?        ÚTERÝ 24.04.2018 od 15,00 hod.

více zde .

Na květen bude připraven film TÁTOVA VOLHA.

 

PŘÍPRAVA ZÁJEZDU PRO MIMOŇSKÉ SENIORY NA ROK 2018

 

Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu Mimoň pořádala dne 11.04.2018 v Domě kultury Ralsko od 15:00 do 19:00 hod. taneční odpoledne. K poslechu a tanci hrála skupina Vivasong Víti Vávry. Taneční odpoledne pořádané Komisí pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni se konají na jaře a na podzim a vstup na tato taneční odpoledne jsou zdarma.

Taneční odpoledne přilákalo nejen mimoňské seniory, ale tradičně k nám zavítají i občané z okolních měst a obcí, aby si zatančili, zazpívali a pobavili se.

Do tance se všichni obuli opravdu s velkým elánem, chutí a vzešlo z toho příjemné odpoledne s hezkými písničkami, tancem a veselou náladou.

Bylo to příjemné odpoledne strávené ve společnosti lidí, kteří se umějí pobavit.

Budeme se opět těšit na krásné taneční odpoledne, které Komise pro občanské záležitosti bude pořádat pro seniory na podzim v měsíci říjnu. Zván je ale samozřejmě každý příznivec tance.

Mgr. V. Böhmová , tajemnice komise

 

 

Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni připravila dne 13.10.2016 zájezd pro seniory.

V dopoledních hodinách jsme dorazili do Dobrovic, kde jsme spojili prohlídku Dobrovického muzea s prohlídkou průmyslového závodu cukrovaru Tereos TTD, včetně vnitřních prostor. Seznámili jsme se se zpracováním cukrové řepy a postupem při výrobě cukru.

V muzeu jsme se seznámili s expozicí cukrovarnictví, jejímž hlavním cílem je představit historii výroby cukru v českých zemích od prvopočátků. K vidění bylo různé ruhy homolí, kostky, kubesy. Dozvěděli jsme se, co je to melasa či sirob a seznámili jsme se s významnými osobnosti tohoto odvětví. Nahlédli jsme i do cukrovarské laboratoře.

Expozici lihovarnictví nám představila tradici českého lihovarnictví, jehož počátky spadají do 14. století. Seznámili jsme se nejen s typy lihovarů od ovocných palíren až po průmyslové lihovary, ale i s jejich výrobky. V expozici jsou znázorněny jednotlivé vývojové fáze výroby lihu, ale také samotné výrobní postupy.

Expozice řepařství nás provedla vývojem pěstování cukrové řepy v českých zemích, které začalo před více než 200 lety. Seznámili jsme se s přírodními podmínkami pro růst cukrovky, vzorky osiv, modely řepy, se způsoby sklizně, s metodami šlechtění a světovým významem výroby řepného osiva.

Odpoledne jsme navštívili letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavy, které je pojmenováno po mladoboleslavském průkopníkovi Metoději Vlachovi, který jako první Čech sestrojil letadlo vlastní konstrukce, poháněné automobilovým motorem a sám na něm v roce 1912 vzlétl.

Zájezd se vydařil a senioři prožili pěkný den.

Mgr. V. Böhmová, tajemnice komise

 

 

Komise pro občanské záležitosti Městského úřadu Mimoň

pořádá zájezd pro seniory

Dne 13. 10. 2016 – více zde.

 

Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni připravila dne 28.06.2016 zájezd pro seniory.

V dopoledních hodinách jsme dorazili do Chrámu chmele a piva. Chrám chmele a piva je zábavným, poučným komplexem, který svými kořeny sahá do tradice světoznámého chmelařského regionu na severu Čech, v něm se nachází Labyrint, Chmelový maják, Erbovní síň. Labyrint je umístěn v budově historického chmelového skladu. V Labyrintu na nás čekala cesta mezi chmelovými žoky plná překvapení. V této části expozici se ukrýval vzácný poklad regionu.DSCN0626

Chmelový maják je dominantou celého areálu chmelařských technických památek. Ve střední části věže je umístěn unikátní výtah s 3D projekcí. Shlédli jsme v něm ojedinělou animaci, která je úvodní částí prohlídky celého komplexu. Z vyhlídkové věže jsme měli výborný rozhled na Žatec a okolí.

Erbovní síň nám připomněla bohatou historii rodů pěstitelů a obchodníků s chmelem a slavné tradice Žatecké chmelařské oblasti pod zobrazením obecními a městskými znaky.

DSCN0630

Součástí turistického areálu Chrám chmele a piva je Chmelařské muzeum Žatec, které se nachází v prostorách bývalého skladu a balírny chmele. S výstavní plochou 4000 m2 je největší expozicí svého druhu na světě. Sbírky představují vývoj chmelařství od středověku do současnosti a umožňuje návštěvníkům načerpat veškeré informace o historii i současnosti pěstování chmele.  Samotné Chmelařské muzeum Žatec je technickou památkou a příkladem industriální účelové architektury z konce 19. století.

DSCN0662

DSCN0642

Součástí areálu Chrám chmele a piva je restaurant U Orloje. Restaurant u Orloje je vystavěn ve starém chmelovém skladu, čemuž odpovídá i interiér restaurace. Uvnitř restaurantu je umístěn malý pivovar. Mohli jsme tak na vlastní oči vidět, jak se vaří pivo tradičním českým způsobem z místních surovin.

PHOT0022

Po obědě jsme zavítali do Regionálního muzea K. A. Polánka. Muzeum K. A. Polánka je umístěno v budově bývalé městské nemocnice. Jako městské muzeum slouží budova od roku 1939. Žatecké muzeum nese jméno Karla Aloise Polánka, který se v roce 1925 přistěhoval do Žatce a stal se zde prvním správcem Českého menšinového muzea, které po Mnichově a nacistické okupaci v roce 1939 zaniklo a jeho sbírky, spolu se sbírkami Německého městského muzea, se přesunuly do budovy v Husově ulici, kde sídlí dodnes. Muzeum nabízí několik stálých expozic. Nejstarší z nich je Pravěk středního Poohří, kde lze spatřit archeologické nálezy od nejstarší doby kamenné až po ranný středověk. K vidění je i část žateckého stříbrného pokladu nalezeného v roce 1937. Dále pak Historický a Urbanistický vývoj města Žatce přibližující vývoj města Žatce od roku 1004 až do konce 19. století, expozice Kabinet chmelových známek. Nejmladší a nejmodernější expozicí je Žatecký stroj času, která byla veřejnosti zpřístupněna na konci roku 2012. Interaktivní výstava za pomoci tabletu zpřístupňuje velkou část historických fotografií Žatce, které jsou doplněny QR kódy.

V přízemí budovy muzea probíhala výstava pod názvem: Na Mayovky nejen v máji. Na výstavě připravené ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea v Praze a Muzeem Města Ústí nad Labem jsou prezentována především česká vydání knih Karla Maye ze sbírky Milana Tužila z Loun. Expozice je doplněna předměty, které byly inspirovány životem indiánských kmenů – viděli jsme zde např. týpí, totem, kanoe, talismany,  ale i oděv, zbraně a ozdoby.  A nechybí ani pozdější reflexe Mayova díla v populární kultuře – připomínka filmových adaptací příběhů  o dobrodružstvích Old Shatterhanda a jeho pokrevního bratra, slavného náčelníka Apačů Vinnetoua, či v současnosti již sběratelská záležitost –  figurky indiánů a kovbojů.

PHOT0023

DSCN0666

Naše cesta následně vedla na Státní zámek Stekník, který patří k nejvýznamnějším rokokovým stavbám v Čechách. Od roku 1997 prochází celkovou rekonstrukcí.

Štěstí nám přálo, sluníčko nám hřálo. Na vydařený zájezd do Žatce budeme dlouho vzpomínat.

WP_20160628_049 – kopie

Mgr. V. Böhmová

Tajemnice komise

_____________________________________________________________

 

Taneční zábavy pro seniory

Adresa: Dům kultury Ralsko, nám. ČSL armády 173, Mimoň

Pořádány 1x měsíčně ve středu – viz kalendář akcí.


Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace

Pražská 273/1, Mimoň

e-mail: dumduch.mimon@volny.cz

www.ddmimon.cz

Ředitel: Ing. Jiří Tichý 487 864 669

Domov pro seniory, pečovatelská služba a nabídka kompenzačních pomůcek domácí zdravotní péče.


Centrum pro seniory

Adresa: Sídliště pod Ralskem 636, Mimoň (Bývalé prostory CHANOS)

Centrum pro seniory je místo pro setkávání a trávení volného času seniorů z města a okolí. Je zde otevřeno každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 18:00 hod. Pravidelně se v centru koná cvičení na rehabilitačních míčích a cvičení pro ZTP. Návštěvníci zde mají možnost připojení k internetu, hrát stolní hry, využít posezení s občerstvením a venkovní atrium. Každý měsíc se zde konají různé akce např.: grilování, Vánoční besídky, Jarní slavnosti, cestovatelské přednášky s promítáním fotografií, besedy a jiné. Prostory Centra pro seniory využívají některé místní spolky a kluby k pravidelným setkáváním (Svaz Diabetiků, Spolek pro historii Mimoně, spolek vojenských veteránů). Možnost pronájmu prostor po předchozí domluvě.

Kontakt: Ing. Jiří Tichý 487 864 669


Univerzita třetího věku

Konzultační středisko Městské muzeum Mimoň viz zde

Adresa: V Lukách 101, Mimoň

www.e-senior.cz

www.muzeummimon.cz

Noví zájemci se vždy mohou předem ohlásit osobně nebo e-mailem v Městské knihovně Mimoň (knihovna@mestomimon.cz), případně přijít přímo na zahajovací přednášku do Městského muzea.

Od 8. února 2016  začíná nový kurz „Barokní architektura v Čechách“

Přednášky probíhají 1 x za 14 dní v pondělí v 9,30 hod. Senioři si na závěr kurzu sami zvolí další společné studijní téma (cena kurzu je individuální dle zvoleného tématu a pohybuje se v rozmezí 200 až cca 400 Kč). Jde tedy o kolektivní domluvu.

Samotný kurz probíhá tak, že účastníci společně shlédnou ve zvolené místnosti každých 14 dní natočené přednášky. Po každé přednášce se předpokládá kontaktní osobou řízená společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.  Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím e-mailové komunikace v prostředí UV3V portálu zaslat lektorovi, který do předem stanoveného termínu zašle odpovědi (e-mail: jakesova@mestomimon.cz).

Časový prostor následujících 14ti dnů může každý buď samostatně (nebo ve skupinkách) využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických možností Pokud má účastník problém s ovládáním počítače nebo možností přístupu k němu, konzultační středisko nabídne možnost konzultací. Pokud je pro seniora vyhovující tištěná podoba přednášky, může studovat z připraveného textu (sylabu).

Své znalosti si senior může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit. S výsledkem svého testu je seznámen jen on sám.

Kdo může studovat:

  • Osoby se statutem důchodce
  • Invalidní důchodce bez rozdílu věku
  • Osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní)

 Podmínky pro úspěšné absolvování semestru

Povinně:

  • účast na společných přednáškách – podpis presenční listiny (omluva možná 2 x, nutno samostatného doplnění přednášky)
  • minimálně jednou samostatně vypracovaný test z každé přednášky – počet vypracování testů je neomezený
  • samostatně vypracovaný závěrečný test – jen jedna možnost vypracování závěrečného testu

Nepovinně:

  • vypracování eseje na dané studované téma
  • účast na Závěrečném semináři – promoci

Ukončení semestru

Po splnění daných studijních podmínek pro úspěšné absolvování semestru proběhne pro všechny seniorské studenty Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru. (Pokud se nedostaví žádný zástupce střediska, Pamětní listy jsou odeslány poštou.)

Promoce

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť senior nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.

Pokud senior absolvuje 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“. Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu.

Informace o proběhlých akcích pro seniory naleznete na dalších stránkách: