Mikroregion Podralsko

autor: | 31. ledna 2014

 
www.podralsko.info
 

 

 

Základní informace:

Návštěvník může celé dny putovat a projíždět na kole krajem mezi Bezdězem, Ralskem a Zásadkou a cítit se stejně rozervaně jako před půldruhým stoletím Karel Hynek Mácha. Na rozdíl od Karla Hynka Máchy nemůže jít současný poutník oblastí Ralska od vesnice k vesnici, ale bude se pohybovat převážně liduprázdným územím. Střed Podralska tvoří bývalý vojenský výcvikový prostor. Převážná část tohoto území byla desítky let nepřístupná.
Dnes se vyznačuje zachovalou a chráněnou přírodou, protkanou sítí cyklotras. Tato skutečnost činí Podralsko ideálním prostorem pro individuální a skupinovou turistiku, zejména pro cykloturistiku.
Velmi oblíbená je také pěší turistika po mnohých přírodních i kulturních památkách a naučných stezkách. Lze navštívit zámky Zákupy a Lemberk, tajuplné pozůstatky hradů nebo Boží hrob v Mimoni.
Kdo miluje výstupy na kopce s dalekými rozhledy, jistě využije příležitosti zdolat zdejší dominanty se stejnojmennými zříceninami hradů Ralsko a Bezděz.
Pro milovníky vodáckých sportů je zde pak řeka Ploučnice se svými unikátními meandry a jednou vodáckou lahůdkou – Pekelným jícnem, neboli Průrvou Ploučnice.
Jedná se o podzemní náhon bývalého hamru, kde je řeka Ploučnice svedena mezi vysokými pískovcovými stěnami do 150 metrů dlouhého tunelu. Lodě i s veškerým vybavením si je možné zapůjčit ve Stráži pod Ralskem a v Mimoni.
Za letního počasí se můžete osvěžit koupáním v Máchově jezeře, v Hamerském jezeře, či na koupalištích v Zákupech, Mimoni a Jablonném v Podještědí, anebo vyzkoušet závěsné lyžování na jezeře Horka ve Stráži pod Ralskem
Odkaz: http://podralsko.mestomimon.cz

 

Cykloturistika:

Díky tomu, že zde dříve býval nepřístupný vojenský prostor Ralsko, se nám dochovalo 250 km2 divoké přírody, která je protkána mnoha kilometry značených cyklistických tras.
Mapy cyklotras se dají zakoupit na informačních centrech Podralska.

Cykloservisy:

Cykloservis a obchod se sport. potřebami
Mírová 135, 471 24 Mimoň
Tel.: 608 330 716
E-mail: sportmimon@gmail.cz

Cykloservis Hodek
Sídliště pod Ralskem 594, 471 24 Mimoň
Tel.: 776 242 391
E-mail: hodekradomir@seznam.cz

 

Vodní turistika:

Pro milovníky vodáctví a dobrodružství je řeka Ploučnice jako stvořená. Každého jistě uchvátí klikatící se plavba romantickými zákoutími meandrů. Vodácký průvodce po řece Ploučnici je ke stažení zde.

Půjčovny lodí:

Vodácká půjčovna lodí „Meandry Ploučnice, o.s.“
Nádražní 18, 471 24 Mimoň
Tel.: 602 390 584, 603 898 655
E-mail: meandry@seznam.cz
Web: www.meandry.cz

Půjčovna lodí „SKAUT“
Malá ul. 34 (Skautský dům), 471 24 Mimoň
Tel.: 736 783 855
E-mail: katyyy@seznam.cz
Web: www.skautimimon.cz

CK VOKOTUR
Pionýrů 167, Stráž pod Ralskem
Tel.: 487 851 452, 603 457 651
E-mail:tykalz@tiscali.cz
www.vokotur.cz

Půjčovna lodí Přetejk
Stráž pod Ralskem
Tel.: 724 163 956
E-mail: m.rihak@seznam.cz

 

Historické památky:

Zámek Zákupy
Rozlehlý zámek s překrásnými dobovými interiéry, kaplí a zámeckou zahradou se stupňovitými a plasticky zdobenými barokními terasami. V zámeckém příkopu jsou chováni medvědi.
Kontakt: Státní zámek Zákupy, 471 23 Zákupy
E-mail: zakupy@liberec.npu.cz
Tel.: 487 857 278
Otevírací doba: duben – říjen: soboty, neděle a svátky od 9,00 do 15,00
květen – září: úterý až neděle od 9,00 do 16,00
Web: http://www.npu.cz/zprist/zobrazeni_pamatky/?pamatka=171
 

Zámek Lemberk
Na zámku Lemberk čeká na návštěvníky prohlídka kaple, bajkový sál, černá kuchyně, kancelář vrchnostenských úředníků s trezorem z 19. st., muzeum sv. Zdislavy a expozice součastného sklářského umění.
Kontakt: Státní zámek Lemberk, P.O.BOX 3, 471 25 Jablonné v Podještědí
E-mail: lemberk@liberec.npu.cz
Tel.: 487 762 305
Otevírací doba: duben a říjen: So, Ne a svátky od 19,00 – 15,00
květen, červen a září: denně mimo pondělí od 9,00 – 16,00
červenec, srpen: denně mimo podělí od 9,00 – 16,30
Web: www.npu.cz/zprist/zobrazeni_pamatky/?pamatka=83
 

Zámek Mnichovo Hradiště

Původně renesanční zámek, postavený Václavem Budovcem z Budova. V rozsáhlém parku najdeme konírny, oranžérii a zahradní pavilon. Součástí areálu je i kapucínský klášter s kostelem Tří králů a kaple sv. Anny. V kapli jsou uloženy ostatky Albrechta z Valdštejna, vévody frýdlanského, slavného vojevůdce z třicetileté války. Pro návštěvníky zámku jsou připraveny tří prohlídkové okruhy. První okruh nabízí dobové interiéry, s rozsáhlou sbírkou delfské fajáns, čínského, míšeňského a japonského porcelánu. K vidění je i zajímavá valdštejnská knihovna z Duchcova, kterou v 18.století spravoval známý G. Cassanova. V druhém návštěvnickém okruhu je k vidění zámecké empírové divadlo. V II.patře hlavní budovy zámku se nachází Městské muzeum, které představuje archeologii, národopis, přírodu regionu, historickou lékárnu a model Drábských světniček.
Otevírací doba: duben a říjen: So-Ne od 9,00 do 15,00 hod.
květen-září: Út-Ne od 9,00 do 16,00 hod.

 
Hrad Bezděz
Královský hrad Bezděz je jedna z našich nejvýznamnějších památek. Návštěvníci si mohou prohlédnout královský palác s unikátní kaplí, purkrabský palác a další části hradu.
Kontakt: Státní hrad Bezděz, 471 62 Okna

E-mail: bezdez@liberec.npu.cz
Tel.: 487 873 131, 606 649 807, 723 774 904
Otevírací doba: duben – říjen: soboty, neděle a svátky od 9,00 do 15,30
květen – září: úterý až neděle od 9,00 do 16,30
Web: http://www.npu.cz/zprist/zobrazeni_pamatky/?pamatka=4

 
Skalní hrad Sloup

Již pravěkým obyvatelů se jevil 30 metrů vysoký osamocený pískovcový útvar jako příhodný pro bezpečné sídlo.Ve středověku zde byl z rozhodnutí Ronovců postaven střážní hrad obehnaný vodními příkopy. Strategická poloha ho předurčila k aktivní roli ve válkách s lužickým Šestiměstím. Obsazen byl až po úplném vyhladovění posádky. Zkázu dokonala švédská vojska za třicetileté války, která hrad vypálila. V 17. století byl hrad věnován poustevníkům. Císař Josef II. nechal poustevnu zrušit a od té doby je hrad neobývaný.
O letních sobotách se zde konají koncerty při svíčkách a příležitostná představení historického šermu. Dále si zde můžete prohlédnout výstavy Lidová plastika v pískovcových skalách a Poustevníci na severu Čech.
Otevírací doba: duben: So-Ne od 9,00 do 16,00 hod
květen – září: Po-Ne od 9,00 do 17,00 hod
říjen: So-Ne od 9,00 do 16,00 hod

 
Zřícenina hradu Ralsko

Bývalý hrad mocného rodu Vartemberků byl strážním hradem na obchodní cestě do Lužice, byla zde umístěna celnice. Poté, co byl hrad opuštěn, byl využíván loupeživými rytíři a jeho zkázu později dovršili hledači pokladů. Dnes už jen trosky dotvářejí charakteristickou siluetu osamělého kopce. Hrad byl turistům léta nepřístupný, protože ležel ve vojenském prostoru. Dnes už se opět můžete vydat na namáhavý výstup, který však stojí za to. Kromě zřícenin hradu vás na vrcholu čeká i nádherný rozhled na České středohoří, Lužické a Jizerské hory, Ještěd, dominanty Českého ráje a Máchův kraj s Bezdězem. K hradu Ralsku se váže několik pověstí. Podle jedné z nich je zde ukrytý poklad, který hlídá obrovitý pes, potulující se po zdejších hustých lesích. Další pověst tvrdí, že v nitru kopce, stejně jako v Blaníku, čeká vojsko, které přispěchá na pomoc, až bude v Čechách nejhůř.
Hrad je přístupný po červené turistické značce z Mimoně a z Novin pod Ralskem.

 
Zbytky skalního hradu Stohánek

Skalní hrad Stohánek byl vybudován na strmém pískovcovém suku u obce Svébořice, nedaleko od Hamru na Jezeře. Poprvé byl v písemných materiálech zmiňován v roce 1431, ale jeho historie neměla dlouhého trvání – poslední zmínka pochází z roku 1453 a krátce poté patrně zanikl. V roce 1760 byla v jeho zbytcích zřízena poustevna.

 
Zřícenina hradu Děvín
Zřejmě na místě staršího hradiště vznikl kolem poloviny 13. století královský hrad. Václav II. ho roku 1283 daroval Janu z Michalovic. V letech 1359 – 1516 patřil s krátkými přestávkami pánům z nedaleké Stráže (Vartemberka). Pak ho koupili Biberštejnové a za nich hrad prodělal velkou renesanční přestavbu. V roce 1645 byl Švédy pobořen a vypálen a tím končí jeho historie. Zřícenina se nachází přibližně 2 km od Hamru na Jezeře a je přístupná po červené turistické značce.
 
Zřícenina hradu Starý Berštejn

Hrad byl založen počátkem 15. století Jindřichem Berkou z Dubé. Byl nazýván též Berkenstein. V polovině 15. století drželi hrad Vartemberkové a v 16. století se tam opět vrátili Berkové. Ti jej pak v polovině století opustili a přesídlili na Nový Berštejn u Dubé. Dodnes se zachovala hradní věž a okolo nevelké předhradí se zbytky bašt.
Hrad je přístupný po žluté turistické značce z Dubé nebo ze Starých Splavů. Majitelem hradu je pan Miloš Novák, Vrchoviny u Dubé 471 41, tel.: 234 637 442, prohlídka hradu je možná po dohodě.

 
Zřícenina hradu Jestřebí

Na konci 13. století byl vystavěn krásný a hrdý hrad na nepřístupné skále. Hrad je svou historií pojen s nejvýznačnějšími českými rody, patří mezi naše nejstarší hrady. Jeho předčasnou zkázu zapříčinila příroda a lidé. Skála zvětrávala a pověsti o pokladu způsobily úporné kopání. To mělo za následek odlomení pískovcových převisů a zřícení části hradu. Přesto romantická silueta hradu láká mnohé návštěvníky.

 
Zřícenina hradu Svojkov

Svojkovský hrad pochází zřejmě ze začátku 14.století. Byl postaven na 20 m vysokém kuželovitém vrchu v údolí pod svojkovským skalním masivem. Při jeho stavbě bylo využito skalní podloží a některé části hradu byly vytesány přímo do skály. Také potřebné pískovce byly získávány z blízkého okolí. Výška skály umožnila výstavbu ve třech patrech, schody vedly po vnějších stěnách.
Od roku 1381 byli vlastníky hradu páni z Chlumu. Nejznámější osobností tohoto rodu se stal Jan z Chlumu, zvaný Kepka. Ten spolu s Václavem z Dubé doprovázel Mistra Jana Husa na koncil do Kostnice. Stal se stoupencem jeho učení a jeho oddaným přítelem. V 16.století hrad chátral, v roce 1590 byla dřevěná část hradu stržena a spálena. V roce 1650 započali noví majitelé stavbu malého barokního zámku na úpatí hradního vrchu. V 2. polovině 19. století byla zřícenina hradu upravena novými romantickými prvky.

 
Zřícenina hradu Zakšín

Hrad vznikl na místě dávného hradiště kolem roku 1400, za Václava Berky. Kolem roku 1450 byl již opuštěn. Stával na 3 pískovcových blocích, mezery mezi nimi sloužily jako příkopy. Nejzajímavější z nich je druhý, šikmo tesaný, s nájezdním výstupkem k padacímu mostu. Některé místnosti jsou zahloubeny do skály.

 

Přírodní památky:

Přírodní rezervace Ralsko
Severovýchodně od Mimoně se nachází přírodní rezervace Ralsko. Nejvyšším vrcholem oblasti je stejnojmenný vrch Ralsko s nadmořskou výškou 696 m, který je výškovou dominantou oblastního významu. Tato oblast je mimo jiné jedním z posledních hnízdišť sokola stěhovavého v České republice.
 
Vranovské skály
Vranovské skály jsou pískovcové skalní útvary, které byly prohlášeny za přírodní památku. Jak už název napovídá, nacházejí se v obci Vranov, nedaleko od Mimoně na úpatí vrchu Ralsko. Jedná se o unikátní pískovcové skály s borovým porostem. Zřejmě nezajímavějším místem je skalní vyhlídka zvaná Juliina.
 
Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala
Tato národní přírodní rezervace se rozkládá severovýchodně a východně od Máchova jezera. Zahrnuje Břehyňský rybník, který je při přeletech vyhledáván velkým množstvím vodních ptáků, jako je čáp černý, volavka popelavá, ledňáček, rákosníci, a další. V okolí Břehyňského rybníka se rozkládají bažiny a rašeliniště, které jsou nalezištěm vzácných a chráněných rostlin. Hladinu prorůstají stulíky a lekníny.
V hrázi je do skály uměle vytesaná průrva, která odvádí vodu do nedalekého Máchova jezera. Rezervace dále zahrnuje pískovcovou pahorkatinu s divokými stržemi a roklemi. Nejvyšším vrcholem je čedičová Pecopala (Pec), vysoká 451 metrů.
 
Hradčanské stěny
Hradčanské stěny se nacházejí v oblasti mezi Mimoní a Doksy. Od roku 1933 jsou součástí chráněného území Oblast Dokeská a pohoří Kummer. Chráněná plocha byla vyhlášena v roce 1993 jako součást navržené Národní přírodní rezervace Dokeské pískovce a mokřady. Vyskytuje se zde reliktní vegetace na skalkách s vápnitými pískovci. Roste tu asi 20 chráněných a ohrožených, až kriticky ohrožených druhů květeny. V rámci Čech je ojedinělý výskyt kuřičky hercynské, zimozelenu okolíkatého, ostřice tlapkaté velkonohé a kozince písečného. Významné jsou geomorfologické útvary: skalní věže, skalní brána, pokličky, pustý (psí) kostel, atd., ale i stopy po středověkém dobývání železných rud. Význam lokality dále zvyšuje výskyt výra velkého a krkavce velkého.
 
Národní přírodní památka Peklo u Sosnové
Národní přírodní památkou je území skalních stěn a potoční nivy v údolí Robečského potoka pod bývalým mlýnem osady Karba. Má plochu 59 ha a nadmořskou výšku 247 – 303 m. Dnes vede Pekelským údolím 4 km dlouhá naučná stezka, určená pouze pro pěší turisty. Návštěvníci mají možnost se seznámit s přírodními silami modelujícími okolní pískovcové stěny a údolní nivou s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin.Poslední zastavení stezky se nachází právě v osadě Karba ležící na jižním konci údolí Robečského potoka. V lese v okolí jsou zbytky hradu Frýdlant, založeného Ronovci ve 13. století. Pro svoji romantickou polohu se Karba stala již začátkem 19. století oblíbeným cílem výletů.

Swamp
Hned v sousedství Máchova jezera se nachází národní přírodní památka o rozloze 1,45 ha – bažina slatinného charakteru uchovaná na naplavených píscích.
Jedno z nejmenších míst na světě s výskytem největšího počtu řas a sinic.Roste tu velké množství Rosnatky okrouhlolisté.
Přístupná je ze žluté turistické značky,která vede pod Borným – z ní se odbočí na asfaltovou cestu,která vede kolem rekreačních středisek a pokračuje kolem několika chat a končí téměř až u Swampu.

 

Církevní památky:

Farní kostel sv. Petra a Pavla v Mimoni
Farní kostel sv. Petra a Pavla, dnešní dominanta města, je zasvěcen sv. Petru a Pavlu a jáhnům sv. Agapitovi a sv. Jiřímu, jejichž ostatky jsou zde uloženy. Nachází se na místě původního kostela ze 12. století. Stavebně byl obnoven do barokního slohu v letech 1661-1663 italským stavitelem Guiliem Broggiem. Věž kostela byla postavena v r. 1674 a s kostelem spojena až po požáru města. Z původních 5 barokních hranolových kaplí okolo kostela, vystavěných v letech 1672-1675, se dochovala pouze pátá uprostřed jižní strany (kdysi sloužila jako márnice). Fara u kostela je z roku 1678. V okolí kostela se nachází několik barokních soch. Pod kostelním vrchem se nacházejí unikátní pískovcové pivovarské sklepy s chodbami.
 
Kaple Božího hrobu v Mimoni
Areál Božího hrobu se nachází v Lužické ulici. R. 1651 koupil tehdejší statky Mimoň a Děvín Jan Putz z Adlersthurnu, císařský rada dvorní komory s erbovním nadáním a rytířským stavem rodu. Ten (podle zápisu mimoňského historika Josefa Tilleho z jeho Kroniky města Mimoně, vydané roku 1905), cestoval v roce 1625 do Říma a odtud dál do Jeruzaléma, kde vyhledal místa utrpení a smrti Ježíše Krista, posvátná všem křesťanům. Přitom vznikla myšlenka vybudovat pro poučení věřícím kopii Božího hrobu i ve své vlasti. O svědomitosti zápisků svědčí okolnost, že když po návratu zjistil, že mu chybí rozměr vchodu ke Kristovu hrobu a míry kamene, kterým je nutno hrob zakrýt, navzdory těžkostem a námaze, které taková cesta tehdy představovala, vydal se do Jeruzaléma podruhé, aby všechno ještě jednou zakreslil. Při návratu na této druhé cestě z Jeruzaléma nebezpečně onemocněl a musel pak ležet půl roku v Římě. Po uzdravení se vrátil přes Loreto do Vídně. Ve střední Evropě stále ještě trvala nekonečná třicetiletá válka a nebylo možné plánovanou stavbu uskutečnit. R. 1655 bylo pro stavbu vybráno místo Na pískách vedle zříceniny kostela sv. Kříže a když r. 1660 Jan Putz umíral, musel mu nejstarší syn Jan František Edmund u smrtelné postele slíbit, že kapli Sv. hrobu v Mimoni postaví. Stavbu započal r. 1665 významný stavitel Giulio Broggio a dokončil r. 1667. O rok později byla slavnostně vysvěcena.
 
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy
V roce 1699 svěřil František Antonín Berka stavbu vynikajícímu vídeňskému architektu Janu Lukáši Hildebrandtovi. Roku 1729 byl chrám vysvěcen a o dva roky později byly do jeho krypty přeneseny ostatky sv. Zdislavy (během stavby přebývaly od r. 1702 v dominikánském klášteře).
Tato stavba patří k předním stavbám barokního stavitelství ve střední Evropě. Při stavbě chrámu v půdorysu protáhlého kříže byla překročena městská hradba. Tři podlaží katakomb, ve kterých byli od 18.století pohřbíváni dominikánští mniši, sahají až 39 m pod úroveň kostela. Vnitřní prostory jsou tvořeny soustavou elipsoidů, nad středním z nich je 34 m vysoká kopule. V kryptě, kam byla pohřbena sv. Zdislava, je umístěno 24 na mědi namalovaných obrázků s výjevy z legendy o jejím životě. Chrám byl v roce 1996 povýšen na baziliku minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Katakomby jsou přístupné pouze o hlavní pouti, která se koná poslední sobotu v květnu.
 
Modlivý důl u obce Svojkov
Modlivý důl je hluboké zalesněné údolí a zároveň zajímavé místo, které hrálo roli v duchovních dějinách kraje. Nachází se v krásném prostředí v lesích za skalním masivem ve Svojkově pod Slavíčkem. Po obou stranách úžlabiny se tyčí strmé pískovcové skály. Původně se důl nazýval Smolný, protože se zde pálilo dřevěné uhlí a získávala smola. Nachází se zde Mariánské poutní místo, které má již více než dvousetletou tradici.
 
Boží hrob u Velenic
Skalní kaple Božího hrobu je asi 400 m východně od Velenic u silnice do Brniště. V letech 1710-1711 ji i s výzdobou v podobě plastik a reliéfů vytesal do jedné z pískovcových skal lidový umělec a hospodář Schille z velenického statku čp. 2. Kaple asi zpočátku nahrazovala kostel, který byl ve Velenicích vybudován až v roce 1735, a později se stala oblíbeným poutním místem.

 

Technické památky:

Průrva Ploučnice
Průrva Ploučnice, zvaná též Pekelný jícen nebo Hromová rána se nachází v Novinách pod Ralskem. Jde o velmi zajímavou technickou památku. Je podzemním náhonem bývalého hamru a svojí délkou 150 m a výškou tunelu 6 m se jedná o velmi pozoruhodné dílo. Do průrvy je svedena celá vodnatá říčka Ploučnice, která protéká asi 50 m mezi vysokými pískovcovými stěnami a potom se v pravém úhlu vnořuje do tunelu. Krátce nato se objevuje v otevřené propadlině, aby dál pokračovala dlouhým tunelem. V 19. století vozil místní mlynář za světla loučí návštěvníky, které tento technický „zázrak“ uchvacoval.

Jízdárny:

Poznejte krásy zdejší přírody z koňského hřbetu.

Turistické jízdárny:

Jízdárna Hradčany
Hradčany 425, 471 24 Mimoň
Tel: 607 651 552
www.sweb.cz/j.stepanek
 
Jízdárna Vrchovany
Vrchovany 35, Doksy 472 01
Tel.: 487 870 130, 606 238 050
E-mail: studnickovi@vrchovany.cz
www.vrchovany.cz
 
Stáj Heřmaničky
Tel.: 608 023 223
E-mail: martina.matous@seznam.cz
www.hermanicky.estranky.cz/
 
Farma Bezděz
Bezděz 127, 471 62 Okna
Tel.: 602 154 954, 487 873 126
E-mail: zep@worldmail.cz
web: http://bezdez.wz.cz

 

Muzea:

Městské muzeum v Mimoni
adresa: V Lukách 101, 471 24 Mimoň
tel.: 480 99 00 66
e-mail: muzeum@mestomimon.cz
www: www.muzeummimon.cz
 
Muzeum Karla Hynka Máchy v Doksech
V budově tzv. Hospitálku, původně chudobince a sirotčince, se dnes nachází muzeum Karla Hynka Máchy, významného romantického básníka, který Doksy a jejich okolí navštívil několikrát a velmi si zdejší kraj oblíbil. Ve své nejznámější básni Máj jej oslavil natolik, že od roku 1961 nese básníkovo jméno – Máchův kraj.
Expozice: Doba a dílo K. H. Máchy – život a dílo významného českého básníka K. H. Máchy uprostřed kraje, kde vznikl jeho Máj.
Galerie obrazů 19. století.
Rybářství a rybníkářství na Českolipsku – chov a lov ryb, dějiny rybníkářství a nejvýznamnější rybníky okresu.
Otevírací doba:
květen – září: Út-Ne od 9,00 do 12,00 a od 14,00 do 17,00 hod
duben a říjen: So-Ne od 9,00 do 12,00 a od 14,00 do 17,00 hod
Web: http://www.muzeumcl.cz/pobocky/doksy.htm
 
Muzeum Čtyřlístku v Doksech
V muzeu je stálá expozice věnovaná vývoji komiksu Čtyřlístek. Dozvíte se zde, jak tento komiks krůček po krůčku vznikal a jak se takový komiks vlastně tvoří. Obliba postaviček Čtyřlístku oslovila i Českou poštu a ve spolupráci s Jaroslavem Němečkem vydala v roce 2010 první poštovní známku s postavičkou Čtyřlístku, a sice s Fifinkou. V současné době mají svou poštovní známku všechny postavičky Čtyřlístku. Proto také tématu Čtyřlístek na poštovních známkách je v muzeu věnována velká pozornost.
Čtyřlístek jde samozřejmě i s dobou, proto jsou v muzeu dětem k dispozici různá cédéčka s tématem Čytřlístku, čtyřlístkovské počítačové hry apod. Jedna část expozice je také věnována filmové adaptaci Čtyřlístku.
Raritou muzea je mimo jiné i to, že se zde můžete setkat se všemi postavičkami v téměř životní velikosti, nahlédnete do Fifinčiny kuchyně či spatříte Myšpulínovy vynálezy. V muzeu je i místo na hraní, kreslení, prostor pro besedy, přednášky, minivýstavy.
Otevírací doba
leden a únor: sobota a neděle od 13:00 do 17:00 hod.
březen – květen, říjen – listopad: čtvrtek až neděle od 13:00 do 17:00 hod.
červen a září: úterý až neděle od 13:00 do 17:00 hod.
červenec a srpen: úterý až neděle od 10:00 do 17:00 hod.
Vstup zdarma
Mobil.: 773 556 211
Adresa.: Valdštejnská 251, 472 01 Doksy
E-mail: ctyrlistek@mksdoksy.cz
Web: http://muzeum.mksdoksy.cz/
 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Českolipské muzeum sídlí v komplexu budov bývalého augustinánského kláštera v centru města. Muzeum má bohatou historii, již v roce 1900 ustavili vlastivědní pracovníci Českolipský muzejní spolek pro správu sbírek. Po roce 1945 převzalo muzeum také sbírky z některých okolních měst. V letech 1969-76 byly tyto sbírky zpřístupněny v rekonstruovaném augustiniánském klášteře.
Stálé expozice: Dějiny Českolipska, příroda Českolipska , zvířata celého světa – exotické, sbírky obratlovců, svět hmyzu a pavoukovců, mineralogie světa, ukázky se sbírek muzea kovářská expozice, knihařská dílna s ukázkami vázání knih, loretánská kaple, ambit a kaple – výstavní a koncertní prostory, galerie – umění ve sbírkách muzea.
Otevírací doba:
březen, duben, říjen-prosinec: St-Ne od 9,00 do12,00 s od 13,00 do 17,00
květen-září: Út-Ne od 9,00 do12,00 s od 13,00 do 17,00
Web: http://www.muzeumcl.cz/
 
Vísecká rychta v Kravařích
Budova bývalé rychty v Kravařích – Vísce je součástí Vlastivědného muzea v České Lípě. Rychta byla postavena v roce 1797 pro místního rychtáře Václava Kernera a patří k největším roubeným stavbám v Čechách. Pět komor v patře a trojpodlažní půda byly určeny především k sušení chmele.
Po rozsáhlé rekonstrukci zde byla v roce 1986 zpřístupněna expozice zaměřená na vývoj lidové architektury a bydlení v severních Čechách. V současné době je značná část expozice věnovaná ukázkám malovaného nábytku z období od konce 18. do poloviny 19. století. Nejstarší vystavená skříň pochází z roku 1761. Vlastní expozice se skládá z několika částí. V bývalé chlévní části domu jsou fotografie dokumentující historii rychty i obce. Expozice v horní síni přibližuje základní znaky vesnických staveb v severních Čechách. Je doplněná mapkami, maketami a modely. Prostor původních horních komor je využit k ukázkám zemědělského nářadí a řemeslné výroby a zčásti je věnován malovanému nábytku a religióznímu umění.
Otevírací doba:
duben, říjen: So-Ne + svátky od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
květen-září: Út-Ne od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
Web: http://www.muzeumcl.cz/pobocky/kravare.htm

 

Koupaliště:

Koupaliště Mimoň
V areálu koupaliště je písečná pláž, dále hospoda s venkovním posezením a občerstvením. U koupaliště jsou pak prolézačky pro děti a hřiště na plážový volejbal. Síť i míč se dá zapůjčit v hospodě.
 
Koupaliště Zákupy
V areálu koupaliště Zákupy je možnost ubytování, kempování, je zde restaurace kde se pořádají diskotéky, na koupališti je tobogán, dají se zde zapůjčit loďky a šlapadla. U koupaliště je hlídané parkoviště.
Kontakt: Koupaliště Zákupy, Jan Špindler
Tel.: 605 857 788
E-mail: koupaliste@seznam.cz
Web: http://koupalistezakupy.cz
 
Vodní nádrž Horka – Stráž pod Ralskem
Vodní nádrž Horka ve Stráži pod Ralskem nabízí krom koupání na písečné pláži také sportovní vyžití. Nejvyhlášenější je zde vlek pro vodní lyžování. Sezóna trvá podle počasí, ale nejčastěji od května do konce září. Nádrž je vcelku rozlehlá, takže se snadno tvoří vlny a hloubka ( nejhlubší místo má 2m ) přispívá k tomu, že se voda docela rychle ohřeje. Délka vleku je 830m, disponuje 8 závěsy a na vodě je 8m boardslide a menší kicker. Provozní doba je Po-Pá od 15,00 do 19,00 a So-Ne od 11,00 do 19,00 o prázdninách je pak vlek přístupný Po-Ne od 11,00 do 19,00 hod. V blízkosti pláže je také restaurace.
 
Hamerský rybník
Rekreační středisko Hamr na Jezeře leží v nádherné oblasti nedaleko Stráže pod Ralskem. Je obklopeno několika vrchy – Hamerským špičákem s hradem Děvínem, Mlýnským vrchem a Chrástenským vrchem. Je vyhledávaným letoviskem, v minulosti zde byla postavena řada penzionů a vilek, čímž městečko nabylo lázeňského charakteru. V 16.století zde byl vybudován rybník. Ten v současné době slouží k rekreačním účelům a rybolovu. Na březích rybníka jsou 2 kempy. Kemp Koupaliště je umístěn v areálu koupaliště přímo na břehu jezera. Kemp Lesní se nachází v areálu chatové osady přibližně 300m od jezera. U rybníka nalezneme dětský koutek, hřiště, kurty, kabinky, převlékárny, minigolf, občerstvení, potápění, půjčovna loděk, šlapadel a dalšího vybavení, skluzavka, windsurfing.
 
Hradčanský rybník
Hradčanský rybník se nachází v obci Hradčany. Na jedné straně rybníka nalezneme písčitou pláž, občerstvení a hotel Na pláži, z druhé strany pak občerstvení Osamělá Hvězda v country stylu s volným přístupem k vodě. U občerstvení se nachází mini zoo s divokou zvěří.
K Hradčanům patří bývalé vojenské letiště s hangáry, dále je dobrým výchozím místem pro cykloturistiku, pěší turistiku, houbaření ale lze si zde také zjednat vyjížďku na koních.
 
Máchovo jezero – hlavní pláž Doksy
Vodní plocha (cca 300 ha) obklopená borovými lesy a písečnými plážemi poskytuje návštěvníkům Máchova jezera mnoho příležitostí k pasivnímu i aktivnímu způsobu trávení volného času. Široký sortiment služeb na hlavní pláži, jejíž část je vyhrazena milovníkům stanování u vody, uspokojí i ty nejnáročnější návštěvníky. Projížďky po vodní hladině na různých typech plavidel (veslice, šlapadla, kánoe či windsurfing), masáže, internet, nohejbal, plážový volejbal, vodní fotbal, adrenalinové sporty (od skákacího hradu po závěsné trampolíny), tobogán, lezení v korunách stromů a především koupání patří mezi nejoblíbenější zábavy. Restaurace a různé typy rychlého občerstvení se postarají o hladové a žíznivé návštěvníky jezera. Návštěvníci také mohou využít sociální zařízení, sprchy, úschovnu věcí i kol a převlékárny. První pomoc zajišťují vyškolení zdravotníci.
 
Máchovo jezero – pláž Klůček
Pro romantické povahy je určeno sanování přímo na pláži Klůček. Jedná se o menší kemp se sociálním zařízením, teplými sprchami a stravovacím zařízením. K dispozici je půjčovna šlapadel, obří šachy, ruské kuželky, vodní skluzavka, nohejbalové a streetballové hřiště. Tento kemp je určen pěším turistům a cykloturistům neboť zde není možný vjezd motorovým vozidlům.
 
Máchovo jezero – pláž Staré Splavy
Na písčité pláži ve Starých Splavech můžete využít dětský bazén, dětský koutek, hřiště, kurty, kabinky, převlékárny, občerstvení, plážový volejbal, půjčovna loděk, šlapadel a dalšího vybavení, restaurace, skluzavka, sprchy, vodní atrakce, windsurfing, plovoucí bazén, vodní trampolíny různých rozměrů, skluzavky, lezecké stěny na vodě ve tvaru ledovců a kolotoče. Vše ve velikosti pro děti i pro dospělé.
 
Máchovo jezero – pláž Borný
Na písečné pláži Borný je možné využít: autokemp, dětský koutek, gril, ohniště, hřiště, kurty, kabinky, převlékárny, nuda pláž, občerstvení, plážový volejbal, půjčovna loděk, šlapadel a dalšího vybavení, restaurace, sprchy.

 

Geopark Ralsko:

Geopark Ralsko
Geopark Ralsko – „Krajinou zaniklých obcí, železné rudy a pískovce bez bariér“,
Geopark Ralsko je ve své podstatě specifickým geoparkem. Jeho území se z převážné části nachází v územní jednotce jedné obce (je tvořeno celým katastrem města Ralsko, částí katastru města Doksy a Hamru na Jezeře). Geopark Ralsko se rozkládá na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko, jeho celková plocha je cca 294 km2.

Základní myšlenkou geoparku je cestovní ruch přátelský k životnímu prostředí a přitom přístupný celé společnosti.
www.geoparkralsko.cz