Městské muzeum

autor: | 2. dubna 2014

Historie budovy

Budova původního špitálu je jednoduchou, ale výraznou barokní stavbou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Nechali ji v roce 1679 postavit synové Jana Putze z Adlersturmu, majitele zdejšího panství, Jan František Edmund a Jan Ignác Dominik. Špitál fungoval z různých nadačních příspěvků, ať již poskytovaných vrchností nebo zámožnými občany. Po katastrofickém požáru města r. 1806 zde bylo po dobu opravy kostela sv. Petra a Pavla ubytováno duchovenstvo, probíhalo zde školní vyučování, konaly se bohoslužby a dočasně zde byly uloženy relikvie z kostela sv. Petra a Pavla. V letech 1940-1950 sem bylo přesunuto muzeum. V letech 1964 – 1992 zde byla městská lidová knihovna. Po jejím odstěhování byla budova zakonzervována a čekala na rekonstrukci.

Rekonstrukce

V roce 2009 města Mimoň a Zlotoryja z Polska spolu s Římskokatolickou farností Mimoň získala dotaci v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 pro projekt Rozvoj cestovního ruchu v pohraničí – Turistické využití Złotoryje a Mimoně.“ Město Mimoň v rámci tohoto projektu zrealizovalo různé aktivity spojené s rozvojem cestovního ruchu v území, přičemž nejdůležitější částí projektu byla rekonstrukce budovy bývalého špitálu na muzeum. V srpnu 2010 bylo muzeum slavnostně otevřeno pro veřejnost výstavou fotografií Roberta Vana

Současnost

Dnes můžete v nově zrekonstruované historické budově původního špitálu navštívit stálou expozici zaměřenou na historii a přírodu Mimoně a okolí. Součástí výstavních prostor je i Galerie J. A. Pacáka se zajímavými krátkodobými výstavami. Mimo stálé expozice a krátkodobých výstav nabízí muzeum každý měsíc i řadu akcí, jakou jsou historické přednášky, klubové večery či koncerty. Okolí muzea doplňuje socha sv. Jana Nepomuckého a bylinná zahrada, kde se o jednotlivých bylinách nejen něco dozvíte, ale můžete si je i natrhat. Návštěvu lze spojit i s prohlídkou areálu Božího hrobu, s kterým muzeum sousedí. Jedná se o přesnou repliku Božího hrobu z Jeruzaléma z roku 1625 zasazenou do barokního ambitu s kaplí. V prostorách Městského muzea se nachází i turistické informační centrum.

Adresa:     V Lukách 101, 471 24 Mimoň
tel.:            480 99 00 66
e-mail:      muzeum@mestomimon.cz
www:         www.muzeummimon.cz

Otevírací doba muzea a informačního centra:
duben – říjen
PO: zavřeno
ÚT – NE: 9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00
listopad – říjen
PO: zavřeno
ÚT – SO: 9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00