Přečetli jsme za Vás …

autor: | 13. února 2017 | Informace, Občan a podnikatel

Krajští radní se setkali se svými kolegy z městských rad města Semily, Turnov a Česká Lípa
Rekonstrukce krajských silnic, aktuální situace v nemocnicích, projekt cyklostezky, stavba mateřské školky, kulturní záměry měst nebo oprava fasády muzea. Nejenom o tom jednali členové Rady Libereckého kraje s radními města Semily a Turnov a následně s radními města Česká Lípa. Hejtman Martin Půta spolu se svými kolegy tak dokončil sérii setkání s radami větších měst Libereckého kraje.

Radní Libereckého kraje opět představili městským radám plány svých resortů a zároveň nabídli pomoc při řešení různých situací. Jedním z témat setkání se členy semilské a turnovské rady bylo čerstvé zvolení nové ředitelky turnovské Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj.
„Rada Libereckého kraje se jednomyslně shodla na výběru paní Evy Antošové na místo nové ředitelky této střední školy,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Věřím, že její nezávislý pohled odborníka a také člověka, který není z regionu, přispěje i k znovuzískání důvěry některých žáků i jejich rodičů při výběru střední školy,“ dodal hejtman. I turnovský starosta Tomáš Hocke se v podobném duchu vyjádřil k volbě na místo ředitelky školy.
Právě starosta města Turnov dále informoval členy rady o záměru vybudování jednoho nového společného výjezdového místa pro hasiče a zdravotnickou záchrannou službu, kterou chtějí, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a město Turnov za podpory kraje postavit a část financovat z evropských peněz. Liberecký kraj má na projektovou dokumentaci tohoto projektu schválený 1,5 mil. korun na projektovou dokumentaci.
Dalším nosným bodem jednání byla rekonstrukce silnic a chodníků. „Obě města připravují ve spolupráci s krajem poměrně významné investice z Integrovaného regionálního operačního programu, bohužel, co se chodníků týče, na ty bude muset peníze najít město i kraj, protože výzva z regionálního programu na chodníky nebyla vypsána,“ řekl hejtman.
Starostka Semil, Lena Mlejnková, představila záměr oslav u příležitosti 100. výročí narození Pavla Tigrida, čestného občana Semil, které připravuje město společně s místním spolkem rodáků. Současně požádala o podporu Libereckého kraje v projektu nové mateřské školy pro více než sto dětí. „Semily potřebují na její výstavbu asi 50 mil. korun. Jedná se vlastně o dvě školky v jednom, protože nabízíme rodičům kromě standardní školky i model waldorfského vzdělávání,“ dodala starostka Mlejnková.
Zajímavou myšlenkou, o které rady na závěr setkání hovořily a která spojuje obě města, bylo vybudování cyklostezky mezi městy Turnov a Semily, kterou by mohl Liberecký kraj koordinovat a systémově zařadit do výstavby páteřních cyklostezek v kraji.
Další setkání čekalo krajské radní s volenými zástupci České Lípy. Hlavním bodem tohoto jednání se stala aktuální situace v českolipské nemocnici, zejména diskutované spojení s libereckou krajskou nemocnicí a změny v dozorčí radě. Obě strany se shodly na snaze najít společnou řeč, dohodnout se a být při jednáních partnery. „Nechceme a neplánujeme spolknutí a pohlcení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa nemocnicí libereckou, chceme vztah založený na partnerství a spolupráci,“ ujistil českolipské radní hejtman Libereckého kraje. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví na jednání řekl: „Propad výkonosti českolipské nemocnice, speciálně na chirurgii, mě opravdu mrzí. Úkolem nás všech je dostat nemocnici v České Lípě medicínsky zase nahoru, pobídnout management a primáře obou nemocnic ke vzájemné komunikaci a spolupráci, jejíchž součástí by byla i personální výpomoc.“
Diskuzi směřovaly rady i k problematice v sociální oblasti či k oblasti vzdělávání. Náměstek hejtmana pro sociální rezort, Pavel Svoboda, informoval o svých cestách po kraji: „Během nichž budu projednávat modely a možnosti spolufinancování sociálních služeb i ze strany obcí“. Dále Svoboda informoval českolipské radní o tom, že: „Liberecký kraj bude fungovat jako metodik pro obce, které působí jako veřejní opatrovníci.“
Otázka vztahu základních i středních škol a zaměstnavatelů je oblast, kterou se dle slov starostky Romany Žatecké město Česká Lípa intenzivně zabývá. Liberecký kraj rovněž již delší dobu podporuje komunikaci škol s budoucími zaměstnavateli a vítá vstup firem do školských rad. „Jedině tak jsme například zjistili, že na trhu práce chybí třeba elektrikáři zaměření na silno i slaboproud, nástrojaři, seřizovači, CNC pracovníci, klempíři, zedníci, čalouníci,“ vyjmenoval problémové obory Petr Tulpa, náměstek Libereckého kraje pro školství, mládež, tělovýchovu, sportu a zaměstnanosti. „Nadále bychom chtěli i díky fungujícímu systému stipendií neustále posilovat zájem žáků o technické a odborné obory,“ dodal směrem k městské radě Petr Tulpa.
Příjemnou zprávu o opravě fasády Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, tzv. Červeného domu, slyšela městská rada také od Květy Vinklátové, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch. „Ráda bych navrhla radě kraje lepší využití tohoto prostoru a vůbec celé lokality. Určitě existuje lepší způsob užívání budovy než pouze jako depozitář. Chci otevřít diskuzi, jak Červený dům zpřístupnit veřejnosti,“ řekla Vinklátová. Milionem korun kraj podpořil unikátní stavbu Sušárny chmele v Dubé, technickou památku a zároveň jediný dochovaný objekt svého druhu v Česku a podpořil opravu střechy zámku ve Stvolínkách. Radní Vinklátová informovala o záměru zacílení výrazné podpory fungování destinačních společností na Českolipsko, kterou uvítala starostka Žatecká. „Děkuji za Červený dům, který byť historicky krásný, je zvenku ošklivý, ale po opravě bude zejména pro turisty atraktivnější,“ řekla Romana Žatecká.
Investice čekají Českou Lípu a okolí i na poli hospodářského a regionálního rozvoje. „Ve vztahu k Českolipsku máme připraveny zateplovací projekty, revitalizaci alejí, vybudování dvou Center odborného vzdělávání a projekt zaměřený na životní prostředí a chráněný druh obojživelníka – kuňku ohnivou,“ popsala Radka Loučková Kotasová, radní Libereckého kraje pověřená vedením resortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování.
„S radními měst bychom se rádi nejlépe do dvou let znovu setkali, abychom mohli prodiskutovat posun ve společných projektech a možnosti další vzájemné spolupráce,“ zakončil jednání hejtman Martin Půta.