Kotlíkové dotace – poslední šance (příjem žádostí od 23.09.2019 od 16 hod.)

autor: | 5. září 2019 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Termín zahájení příjmu žádostí: 23.9.2019 Ukončení příjmu žádostí: 30.11.2020

UPOZORNĚNÍ: U této dotace záleží na termínu podání, znamená to tedy, kdo podá žádost o dotaci dříve, tak má vyšší šanci než ten, kdo bude podání žádosti odkládat. Finanční prostředky budou uvolňovány postupně.
Vyhlášený program Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III

Informativní leták
Kotlíkové dotace – tisková data

http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace

Všechny informace najdete na:

https://dotace.kraj-lbc.cz/KOTLIKOVE-DOTACE-V-LIBERECKEM-KRAJI-iii-r903673.htm

Kontakt: Krajský úřad Libereckého kraje, Oddělení řízení grantových schémat
tel.: 485 226 579, email: kotliky@kraj-lbc.cz

 

Seznam inf. seminářů